ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager

Kód kurzu: 27035L

V dnešním světě jsou incidenty informační bezpečnosti považovány za nejistá rizika, která mohou vážně poškodit podnikání. Organizace tak musí podniknout kroky k rychlé identifikaci, vyhodnocení a efektivnímu řízení incidentů. ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management je mezinárodní standard, který poskytuje nejlepší postupy a pokyny pro provádění strategického plánu řízení incidentů a přípravu na reakci na incidenty.
ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management poskytuje základní principy zabezpečení pro prevenci a účinnou reakci na incidenty informační bezpečnosti. ISO/IEC 27035 navíc zahrnuje specifické procesy pro správu incidentů, událostí a potenciálních zranitelností v oblasti bezpečnosti informací.

Školení ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro podporu organizace při implementaci plánu řízení incidentů informační bezpečnosti založeného na ISO/IEC 27035. Během tohoto školicího kurzu získáte komplexní znalosti o procesním modelu pro navrhování a vývoj plánu řízení organizačních incidentů. Kompatibilita tohoto školení s normou ISO/IEC 27035 rovněž podporuje normu ISO/IEC 27001 tím, že poskytuje pokyny pro řízení incidentů informační bezpečnosti.

Po zvládnutí všech nezbytných konceptů řízení incidentů informační bezpečnosti můžete složit zkoušku a požádat o pověření „PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager“. Držením certifikátu vedoucího manažera incidentů PECB budete moci prokázat, že máte praktické znalosti a profesionální schopnosti k podpoře a vedení týmu při řízení incidentů v oblasti bezpečnosti informací.

Náklady na certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 05.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 07.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
07.10.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
02.12.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Manažeři incidentů zabezpečení informací
 • IT manažeři
 • IT auditoři
 • Manažeři, kteří chtějí vytvořit tým pro reakci na incidenty (IRT)
 • Manažeři, kteří se chtějí dozvědět více o provozování efektivních IRT
 • Manažeři rizik informační bezpečnosti
 • Odborníci na správu IT systémů
 • Odborníci na správu IT sítí
 • Členové týmů pro reakci na incidenty
 • Osoby odpovědné za informační bezpečnost v rámci organizace

Struktura kurzu

 • Koncepty, přístupy, metody, nástroje a techniky, které umožňují efektivní řízení incidentů informační bezpečnosti podle ISO/IEC 27035
 • Korelace mezi ISO/IEC 27035 a dalšími normami a regulačními rámci
 • Odborné znalosti na podporu organizace při efektivní implementaci, správě a údržbě plánu reakce na incidenty zabezpečení informací
 • Způsobilost k efektivnímu poradenství organizacím ohledně osvědčených postupů řízení incidentů v oblasti bezpečnosti informací
 • Důležitost vytvoření dobře strukturovaných postupů a zásad pro procesy řízení incidentů
 • Odborné znalosti pro řízení efektivního týmu pro reakci na incidenty

Vzdělávací přístup

 • Toto školení je založeno jak na teorii, tak na osvědčených postupech používaných při implementaci plánu řízení incidentů informační bezpečnosti
 • Přednášky jsou ilustrovány příklady vycházejícími z případových studií
 • Praktická cvičení vycházejí z případové studie, která zahrnuje hraní rolí a diskuse
 • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce

Program kurzu

Den 1: Úvod do konceptů řízení incidentů informační bezpečnosti podle doporučení ISO/IEC 27035

Den 2: Navrhování a příprava plánu řízení incidentů informační bezpečnosti

Den 3: Zavedení procesu správy incidentů a řešení incidentů zabezpečení informací

Den 4: Monitorování a neustálé zlepšování plánu řízení incidentů informační bezpečnosti

Den 5: Certifikační zkouška

Předpokládané znalosti

Základní znalost ISO/IEC 27035 a komplexní znalost informační bezpečnosti.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager“ plně splňuje požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Zkouška pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepce řízení incidentů informační bezpečnosti

Oblast 2: Nejlepší postupy pro správu incidentů zabezpečení informací založené na ISO/IEC 27035

Oblast 3: Navrhování a vývoj procesu řízení organizačních incidentů na základě ISO/IEC 27035

Oblast 4: Příprava na incidenty zabezpečení informací a implementace plánu řízení incidentů

Oblast 5: Zavedení procesu řízení incidentů a zpracování incidentů zabezpečení informací

Oblast 6: Měření a sledování výkonu

Oblast 7: Zlepšení procesů a činností řízení incidentů

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Po úspěšném absolvování zkoušky můžete požádat o pověření uvedená v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s vybraným pověřením. Další informace o certifikacích ISO/IEC 27035 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikaci PECB Manager jsou:

Pověření Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s projektem ISIMMS Další požadavky
PECB Certified ISO/IEC 27035 Provisional Incident Manager PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27035 Incident Manager PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v řízení incidentů v informační bezpečnosti ISIM aktivity: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager zkouška nebo ekvivalent Pět let: Dva roky praxe v řízení incidentů informační bezpečnosti ISIM aktivity: celkem 300 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27035 Senior Lead Incident Manager PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager zkouška nebo ekvivalent Deset let: Sedm let praxe v řízení incidentů v oblasti informační bezpečnosti ISIM aktivity: celkem 1000 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Aby byly tyto činnosti správy incidentů zabezpečení informací považovány za platné, měly by se řídit nejlepšími postupy implementace a správy a zahrnovat následující:

 • Vypracování plánu řízení incidentů zabezpečení informací
 • Implementace procesů správy incidentů zabezpečení informací
 • Správa procesů incidentů zabezpečení informací
 • Provádění forenzního vyšetřování
 • Monitorování a analýza bezpečnostních událostí
 • Identifikace potenciálních hrozeb a bezpečnostních trendů
 • Hodnocení zranitelností
 • Sledování a řízení rizik
 • Provádění nápravných nebo preventivních opatření
 • Provádění vnitřních kontrol
 • Řízení týmu pro reakci na incidenty

Obecné informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení
 • Bude distribuován školicí materiál obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě neúspěchu u zkoušky můžete zkoušku do 12 měsíců zdarma opakovat

Navazující kurzy

ISO/IEC 27035 Foundation en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

8 400 Kč bez DPH

ISO/IEC 27035 Introduction en/cz en

Dodavatel: PECB

Oblast: ISO

Cena od:

4 345 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa