ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager

Kód kurzu: 27032

Termín ISO/IEC 27032 se týká „kybernetické bezpečnosti“ nebo „bezpečnosti kyberprostoru“, která je definována jako ochrana soukromí, integrity a dostupnosti datových informací v kyberprostoru. Proto je kyberprostor uznáván jako interakce osob, softwaru a celosvětových technologických služeb

Školení ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager vám umožní získat odborné znalosti a schopnosti potřebné k podpoře organizace při zavádění a řízení programu kybernetické bezpečnosti založeného na normách ISO/IEC 27032 a NIST Cybersecurity framework. Během tohoto školení získáte komplexní znalosti o kybernetické bezpečnosti, o vztahu mezi kybernetickou bezpečností a dalšími typy IT bezpečnosti a o roli zúčastněných stran v kybernetické bezpečnosti.

Náklady na certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 09.10.2023

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 09.10.2023

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 06.11.2023

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
09.10.2023 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
06.11.2023 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Profesionálové v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Odborníci na informační bezpečnost
 • Profesionálové, kteří chtějí řídit program kybernetické bezpečnosti
 • Osoby odpovědné za vývoj programu kybernetické bezpečnosti
 • IT specialisté
 • Odborní poradci v oblasti informačních technologií
 • IT profesionálové, kteří chtějí zlepšit své technické dovednosti a znalosti

Struktura kurzu

 • Komplexní znalosti o prvcích a operacích programu kybernetické bezpečnosti v souladu s ISO/IEC 27032 a rámcem kybernetické bezpečnosti NIST
 • Korelace mezi ISO 27032, rámcem NIST Cybersecurity a dalšími standardy a operačními rámci
 • Koncepty, přístupy, standardy, metody a techniky používané k efektivnímu nastavení, implementaci a správě programu kybernetické bezpečnosti v rámci organizace
 • Směrnice ISO/IEC 27032 v konkrétním kontextu organizace
 • Znalosti k plánování, implementaci, správě, kontrole a udržování programu kybernetické bezpečnosti, jak je specifikováno v ISO/IEC 27032 a rámci NIST Cybersecurity
 • Odborné znalosti, abyste mohli organizaci poradit ohledně osvědčených postupů pro správu kybernetické bezpečnosti

Vzdělávací přístup

 • Toto školení je založeno na teorii i osvědčených postupech používaných při implementaci a řízení programu kybernetické bezpečnosti
 • Přednášky jsou ilustrovány příklady vycházejícími z případových studií
 • Praktická cvičení vycházejí z případové studie, která zahrnuje i diskuse
 • Praktické testy jsou obdobné jako certifikační zkouška

Program kurzu

Den 1: Úvod do kybernetické bezpečnosti a souvisejících konceptů podle doporučení ISO/IEC 27032

Den 2: Politiky kybernetické bezpečnosti, řízení rizik a mechanismy útoků

Den 3: Kontroly kybernetické bezpečnosti, sdílení informací a koordinace

Den 4: Řízení incidentů, monitorování a neustálé zlepšování

Den 5: Certifikační zkouška

Certifikace

Zkouška „PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager“ zcela splňuje požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Zkouška pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepty kybernetické bezpečnosti

Oblast 2: Role a odpovědnosti zúčastněných stran

Oblast 3: Řízení rizik kybernetické bezpečnosti

Oblast 4: Útočné mechanismy a kontroly kybernetické bezpečnosti

Oblast 5: Sdílení a koordinace informací

Oblast 6: Integrace programu kybernetické bezpečnosti do řízení kontinuity podnikání

Oblast 7: Řízení kybernetických bezpečnostních incidentů a měření výkonu

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspěšném absolvování zkoušky můžete požádat o pověření uvedená v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s vybraným pověřením. Další informace o certifikacích ISO/IEC 27032 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikaci PECB Lead Cybersecurity Manager jsou:

Pověření Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s projekty CSMS Další požadavky
PECB Certified ISO/IEC 27032 Provisional Cybersecurity Manager PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27032 Cybersecurity Manager PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti Aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager zkouška nebo ekvivalent Pět let: Dva roky praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti Aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti: celkem 300 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27032 Senior Lead Cybersecurity Manager PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager zkouška nebo ekvivalent Deset let: Sedm let pracovních zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti Aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti: celkem 1000 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Aby byly tyto činnosti považovány za platné, měly by se řídit nejlepšími postupy implementace a řízení a zahrnovat následující:

 • Implementace a správa programu kybernetické bezpečnosti založeného na ISO/IEC 27032
 • Implementace a správa kontrol kybernetické bezpečnosti
 • Zavedení programu řízení rizik kybernetické bezpečnosti
 • Identifikace aktiv, hrozeb, stávající kontroly, zranitelnosti a důsledků
 • Navrhování strategií zmírňování rizik
 • Implementace vektorů pro zmírnění útoků
 • Vytvoření rámce pro sdílení informací a koordinaci
 • Správa plánu reakce na incidenty kybernetické bezpečnosti

Obecné informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení
 • Bude distribuován školicí materiál obsahující přes 400 stran informací a praktických příkladů
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • V případě neúspěchu u zkoušky můžete zkoušku do 12 měsíců zdarma opakovat
Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa