Lead Cybersecurity Manager

Kód kurzu: 27032

Kurz Lead Cybersecurity Manager umožňuje účastníkům získat potřebné kompetence k efektivní implementaci, správě a neustálému zlepšování programu kybernetické bezpečnosti.

Organizace jsou dnes ovlivněny neustále se vyvíjejícím digitálním prostředím a neustále čelí novým hrozbám a složitým a sofistikovaným kybernetickým útokům. Existuje naléhavá potřeba kvalifikovaných jednotlivců schopných efektivně řídit a implementovat robustní programy kybernetické bezpečnosti, které by těmto hrozbám čelily. Náš školicí kurz vedoucího manažera kybernetické bezpečnosti byl vyvinut pro řešení této potřeby.

Účastí na PECB Certified Lead Cybersecurity Manager se účastníci seznámí se základními koncepty, strategiemi, metodikami a technikami kybernetické bezpečnosti využívanými k efektivnímu vytvoření a řízení programu kybernetické bezpečnosti založeného na pokynech mezinárodních standardů a osvědčených postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tento školicí kurz navíc umožňuje účastníkům zlepšit připravenost a odolnost jejich organizace vůči kybernetickým hrozbám. Účastníci budou dobře připraveni na to, aby podpořili pokračující úsilí své organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti a poskytli cenné příspěvky v dnešním neustále se vyvíjejícím prostředí kybernetické bezpečnosti.

Náklady na certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

19 950 Kč

24 140 Kč s DPH

Nejbližší termín od 17.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 17.06.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 19.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 21.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 39 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Self-paced

Délka kurzu: 365 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 19 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.06.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
19.08.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
21.10.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
09.12.2024 Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 39 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Self-paced 365 dnů en 19 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

 • Manažeři a lídři zapojení do řízení kybernetické bezpečnosti
 • Jednotlivci pověření praktickou implementací strategií a opatření kybernetické bezpečnosti
 • IT a bezpečnostní profesionálové, kteří chtějí pokročit ve své kariéře a účinněji přispívat k úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Profesionálové odpovědní za řízení rizik kybernetické bezpečnosti a dodržování předpisů v organizacích
 • Vedoucí pracovníci C-suite, kteří mají klíčovou roli v rozhodovacích procesech souvisejících s kybernetickou bezpečností

Struktura kurzu

Po úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu budou účastníci schopni:

 • Vysvětlit základní koncepty, strategie, metodiky a techniky používané k implementaci a řízení programu kybernetické bezpečnosti.
 • Vysvětlit vztah mezi ISO/IEC 27032, NIST Cybersecurity Framework a dalšími relevantními standardy a rámci.
 • Pochopit fungování programu kybernetické bezpečnosti a jeho součástí.
 • Podpořit organizaci při provozování, údržbě a neustálém zlepšování jejich programu kybernetické bezpečnosti.

Vzdělávací přístup

 • Školicí kurz pokrývá teoretické koncepty a praktické příklady v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožňuje účastníkům pochopit efektivní aplikaci strategií a technologií kybernetické bezpečnosti.
 • Školicí kurz zahrnuje různá hodnocení, včetně cvičení typu eseje a kvízů s možností výběru z více možností, z nichž některé jsou založeny na scénářích.
 • Účastníci jsou povzbuzováni k interakci a smysluplným vzájemným diskusím při práci na kvízech a cvičeních, čímž vytvářejí prostředí pro spolupráci.
 • Struktura kvízu v kurzu přesně odpovídá struktuře certifikační zkoušky, což zajišťuje, že účastníci jsou na zkoušku dobře připraveni.

Program kurzu

1. den: Úvod do kybernetické bezpečnosti a zahájení realizace programu kybernetické bezpečnosti

2. den: Role a odpovědnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, řízení rizik a mechanismy útoků

3. den: Kontroly kybernetické bezpečnosti, komunikace, povědomí a školení

4. den: Řízení, monitorování a neustálé zlepšování kybernetických bezpečnostních incidentů

5. den: Certifikační zkouška


Předpokládané znalosti

Aby účastníci mohli plně využít tento školicí kurz, měli by mít základní znalosti o konceptech a řízení kybernetické bezpečnosti.


Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Zkouška „PECB Certified Lead Cybersecurity Manager“ plně splňuje všechny požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP).

Pokrývá následující oblasti kompetencí:

Doména 1: Základní pojmy kybernetické bezpečnosti

Doména 2: Zahájení programu kybernetické bezpečnosti a řízení kybernetické bezpečnosti

Doména 3: Definování rolí a odpovědností v oblasti kybernetické bezpečnosti a řízení rizik

Doména 4: Výběr ovládacích prvků kybernetické bezpečnosti

Doména 5: Zavádění komunikačních a školicích programů v oblasti kybernetické bezpečnosti

Doména 6: Integrace programu kybernetické bezpečnosti do řízení kontinuity podnikání a řízení incidentů Doména 7: Měření výkonu a neustálé zlepšování programu kybernetické bezpečnosti

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránkách List of PECB Exams a Exam Rules and Policies.

Po složení zkoušky můžete požádat o jedno z pověření uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky vybraného pověření.

Pověření Zkouška Profesionální zkušenosti Zkušenosti s projekty CSMS Další požadavky
PECB Certified  Provisional Cybersecurity Manager PECB Certified Lead Cybersecurity Manager zkouška nebo ekvivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified  Cybersecurity Manager PECB Certified  Lead Cybersecurity Manager zkouška nebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti Aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified  Lead Cybersecurity Manager PECB Certified Lead Cybersecurity Manager zkouška nebo ekvivalent Pět let: Dva roky praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti Aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti: celkem 300 hodin Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified  Senior Lead Cybersecurity Manager PECB Certified Lead Cybersecurity Manager zkouška nebo ekvivalent Deset let: Sedm let pracovních zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti Aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti: celkem 1000 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Činnosti řízení kybernetické bezpečnosti by se měly řídit osvědčenými postupy a zahrnovat následující:

 • Provedení mezerové analýzy programu kybernetické bezpečnosti
 • Vypracování politiky kybernetické bezpečnosti
 • Hodnocení a léčba kybernetických bezpečnostních rizik
 • Zavádění kontrol kybernetické bezpečnosti
 • Měření a vykazování výkonu a metrik kybernetické bezpečnosti

Další informace o certifikacích kybernetické bezpečnosti a procesu certifikace PECB naleznete na stránkách Certification Rules and Policies.

Obecná informace

 • Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení.
 • Účastníci obdrží komplexní školicí materiály, které obsahují více než 400 stran obsahu, včetně praktických příkladů, cvičení a kvízů.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • Uchazeči, kteří absolvují školení, ale nesloží zkoušku, mohou zkoušku opakovat bez dalších nákladů do 12 měsíců od data první zkoušky.

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa