DP-420: Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB

Kód kurzu: DP420

Tento kurz učí vývojáře, jak vytvářet aplikace pomocí SQL API a SDK pro Azure Cosmos DB. Studenti se naučí, jak psát efektivní dotazy, vytvářet zásady indexování, spravovat a zajišťovat zdroje a provádět běžné operace se sadou SDK.

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 900 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 29 900 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Softwaroví inženýři měli za úkol vytvářet cloudová nativní řešení, která využívají Azure Cosmos DB SQL API a jeho různé sady SDK. Jsou obeznámeni s C#, Pythonem, Javou nebo JavaScriptem. Mají také zkušenosti s psaním kódu, který spolupracuje s databázovou platformou SQL nebo NoSQL.

Struktura kurzu

Modul 1: Začněte s Azure Cosmos DB SQL API

Moderní aplikace prosperují z dat v reálném čase z různých zdrojů a tvarovaných v různých formách. Tyto aplikace vyžadují moderní databázi, která zvládne rozmanitost a rychlost dat, která na ni budou vržena. V tomto modulu prozkoumáme Azure Cosmos DB a jak může SQL API vyřešit některé problémy, které představují moderní aplikace.

Lekce

 • Úvod do Azure Cosmos DB SQL API
 • Vyzkoušejte Azure Cosmos DB SQL API

Lab : Cvičení: Vytvořte účet Azure Cosmos DB SQL API

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Vyhodnotit, zda je Azure Cosmos DB SQL API tou správnou databází pro vaši aplikaci
 • Popsat, jak jsou funkce Azure Cosmos DB SQL API vhodné pro moderní aplikace
 • Vytvořit nový účet Azure Cosmos DB SQL API
 • Vytvořit zdroje databáze, kontejneru a položek pro účet Azure Cosmos DB SQL API

Modul 2: Plánujte a implementujte Azure Cosmos DB SQL API

Vytvoření nového účtu Azure Cosmos DB často vyžaduje mnoho konfiguračních voleb, které mohou být zpočátku skličující. I když výchozí hodnoty vyhovují mnoha scénářům, je nejrozumnější seznámit se s možnostmi konfigurace, abyste zajistili, že váš účet a prostředky budou optimálně nakonfigurovány pro vaše řešení. V tomto modulu se dozvíte, jak připravit a nakonfigurovat účet a prostředky Azure Cosmos DB pro nové řešení.

Lekce

 • Požadavky na zdroje plánu
 • Nakonfigurujte databázi a kontejnery SQL API Azure Cosmos DB
 • Přesouvání dat do az Azure Cosmos DB SQL API

Lab : Cvičení: Nakonfigurujte propustnost pro Azure Cosmos DB SQL API pomocí Azure Portal

Lab : Cvičení: Migrujte stávající data pomocí Azure Data Factory

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Vyhodnotit různé požadavky vaší aplikace
 • Plánovat požadavky na rozsah a udržení
 • Nakonfigurovat přidělení propustnosti
 • Nakonfigurovat hodnoty doby životnosti
 • Migrovat data pomocí služeb Azure
 • Migrovat data pomocí Spark nebo Kafka

Modul 3: Připojte se k Azure Cosmos DB SQL API pomocí sady SDK

K dispozici jsou různé sady SDK pro připojení k Azure Cosmos DB SQL API z mnoha oblíbených programovacích jazyků včetně, ale bez omezení na .NET (C#), Java, Python a JavaScript (Node.js). V tomto modulu se seznámíte se sadou .NET SDK pro Azure Cosmos DB SQL API.

Lekce

 • Použijte Azure Cosmos DB SQL API SDK
 • Nakonfigurujte Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab : Cvičení: Nakonfigurujte Azure Cosmos DB SQL API SDK pro offline vývoj

Lab : Cvičení: Připojte se k Azure Cosmos DB SQL API pomocí sady SDK

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Integrovat knihovnu Microsoft.Azure.Cosmos SDK z NuGet
 • Připojit se k účtu Azure Cosmos DB SQL API pomocí SDK a .NET
 • Nakonfigurovat sadu SDK pro offline vývoj
 • Odstranit běžné chyby připojení
 • Implementovat paralelismus v sadě SDK
 • Nakonfigurovat protokolování pomocí sady SDK

Modul 4: Získejte přístup k datům a spravujte je pomocí sad SDK API SQL API Azure Cosmos DB

SQL API SDK pro Azure Cosmos DB se používá k provádění různých bodových operací, provádění transakcí a ke zpracování hromadných dat. V tomto modulu využijete SDK k manipulaci s dokumenty buď jednotlivě, nebo ve skupinách.

Lekce

 • Implementujte bodové operace SQL API Azure Cosmos DB
 • Provádějte transakční operace napříč dokumenty pomocí Azure Cosmos DB SQL API
 • Zpracovávejte hromadná data v Azure Cosmos DB SQL API

Lab : Cvičení: Vytvářejte a aktualizujte dokumenty pomocí sady Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab : Cvičení: Dávkujte vícebodové operace společně s Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab : Cvičení: Hromadně přesouvejte více dokumentů pomocí sady Azure Cosmos DB SQL API SDK

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Provádět operace CRUD pomocí sady SDK
 • Nakonfigurovat TTL pro konkrétní dokument
 • Implementovat optimistické řízení souběžnosti pro operaci
 • Vytvořit transakční dávku a zkontrolujte výsledky
 • Vytvořit hromadnou operaci
 • Zkontrolovat výsledky hromadné operace
 • Implementovat osvědčené postupy pro hromadné operace

Modul 5: Spouštějte dotazy v Azure Cosmos DB SQL API

Azure Cosmos DB SQL API podporuje strukturovaný dotazovací jazyk (SQL) jako dotazovací jazyk JSON. V tomto modulu se naučíte vytvářet efektivní dotazy pomocí dotazovacího jazyka SQL.

Lekce

 • Dotaz na Azure Cosmos DB SQL API
 • Vytvářejte složité dotazy pomocí Azure Cosmos DB SQL API

Lab : Cvičení: Stránkování výsledků dotazů napříč produkty pomocí sady Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab : Cvičení: Spusťte dotaz pomocí sady Azure Cosmos DB SQL API SDK

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Vytvořit a spustit SQL dotaz
 • Interpretovat výsledky projektového dotazu
 • Použít vestavěné funkce v dotazu
 • Implementovat související poddotaz
 • Vytvořit dotaz pro více produktů

Modul 6: Definujte a implementujte strategii indexování pro Azure Cosmos DB SQL API

Ve výchozím nastavení Azure Cosmos DB automaticky indexuje všechny cesty dokumentů uložených pomocí SQL API. To je skvělé pro vývoj nových aplikací, protože můžete vytvářet složité dotazy téměř okamžitě. Jak bude vaše aplikace vyspělá, můžete upravit zásady indexování tak, aby lépe odpovídaly potřebám vašeho řešení. V tomto modulu se dozvíte, jak vytvořit vlastní politiku indexování.

Lekce

 • Definujte indexy v Azure Cosmos DB SQL API
 • Přizpůsobte indexy v Azure Cosmos DB SQL API

Lab : Cvičení: Zkontrolujte výchozí zásady indexování pro kontejner Azure Cosmos DB SQL API s portálem

Lab : Cvičení: Nakonfigurujte zásady indexování kontejneru Azure Cosmos DB SQL API pomocí portálu

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Zobrazit a pochopit výchozí zásady indexování pro kontejner SQL API
 • Přizpůsobit zásady indexování pro kontejner
 • Použít složený index v zásadách indexování

Modul 7: Integrujte Azure Cosmos DB SQL API se službami Azure

Azure Cosmos DB má k dispozici úzkou integraci s mnoha dalšími službami Azure, jako jsou Azure Functions, Azure Cognitive Search, Azure Event Hubs, Azure Storage, Azure Data Factory a Azure Stream Analytics. A ještě dále, můžete použít kanál změn k integraci Azure Cosmos DB s mnoha dalšími službami v Azure i mimo něj. V tomto modulu budeme integrovat Azure Cosmos DB s funkcemi Azure a Azure Cognitive Search. Prozkoumáme také zdroj změn pomocí sady SDK.

Lekce

 • Použijte zdroj změn Azure Cosmos DB SQL API pomocí sady SDK
 • Zpracovávejte události pomocí Azure Functions a zdroje změn Azure Cosmos DB SQL API
 • Prohledávejte data SQL API Azure Cosmos DB pomocí Azure Cognitive Search

Lab : Cvičení: Archivujte data SQL API Azure Cosmos DB pomocí Azure Functions

Lab : Cvičení: Zpracujte události kanálu změn pomocí sady Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab : Cvičení: Archivujte data pomocí Azure Functions a Azure Cosmos DB SQL API

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Zpracovat události zdroje změn pomocí sady SDK
 • Implementovat doporučené postupy pro změnu zdroje
 • Vytvořit aktivační událost Azure Functions pro Azure Cosmos DB
 • Vytvořit vstup Azure Functions pro Azure Cosmos DB
 • Indexovat data Azure Cosmos DB v Azure Cognitive Search

Modul 8: Implementujte strategii datového modelování a dělení pro Azure Cosmos DB SQL API

Azure Cosmos DB je horizontálně škálovatelný a nerelační. Aby uživatelé dosáhli této úrovně škálovatelnosti, musí porozumět konceptům, technikám a technologiím jedinečným pro databáze NoSQL pro modelování a rozdělování dat. V tomto modulu budete modelovat a rozdělovat data vhodně pro databázi NoSQL, jako je Azure Cosmos DB SQL API.

Lekce

 • Modelujte a rozdělujte svá data v Azure Cosmos DB
 • Optimalizujte databáze pomocí pokročilých vzorů modelování pro Azure Cosmos DB

Lab : Cvičení: Měření výkonu pro zákaznické subjekty

Lab : Cvičení: Pokročilé modelovací vzory

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Identifikovat vzory přístupu aplikací pro existující aplikaci
 • Rozhodnout, kdy chcete vložit nebo odkazovat na data
 • Ke správě referenční integrity použít kanál změn
 • Kombinovat více entit do jednoho kontejneru
 • Denormalizovat agregovaná data v jediném kontejneru

Modul 9: Navrhněte a implementujte strategii replikace pro Azure Cosmos DB SQL API

Dnešní aplikace musí být vysoce responzivní a vždy online. Pro dosažení nízké latence a vysoké dostupnosti je třeba instance těchto aplikací nasadit v datových centrech, která jsou blízko jejich uživatelům. V tomto modulu prozkoumáte, jak replikovat data a spravovat konzistenci po celém světě pomocí Azure Cosmos DB SQL API.

Lekce

 • Nakonfigurujte replikaci a spravujte převzetí služeb při selhání v Azure Cosmos DB
 • Použijte modely konzistence v Azure Cosmos DB SQL API
 • Nakonfigurujte zápis pro více oblastí v Azure Cosmos DB SQL API

Lab : Cvičení: Nakonfigurujte modely konzistence na portálu a v sadě Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab : Cvičení: Připojte se k různým oblastem pomocí sady Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab : Cvičení: Připojte se k účtu pro zápis pro více oblastí pomocí sady Azure Cosmos DB SQL API SDK

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Distribuovat data v různých geografických oblastech
 • Definovat zásady automatického převzetí služeb při selhání
 • Provést ruční převzetí služeb při selhání
 • Nakonfigurovat výchozí model konzistence
 • Změnit model konzistence na relaci
 • Nakonfigurovat zápis pro více oblastí v sadě SDK
 • Vytvořit vlastní zásady řešení konfliktů

Modul 10: Optimalizujte výkon dotazů v Azure Cosmos DB SQL API

Azure Cosmos DB nabízí bohatou sadu databázových operací, které fungují s položkami v kontejneru. Náklady spojené s každou z těchto operací se liší v závislosti na CPU, IO a paměti potřebné k dokončení operace. V tomto modulu prozkoumáte, jak spravovat zásady indexování a upravovat dotazy, abyste minimalizovali náklady na jednotku požadavku na dotaz (RU).

Lekce

 • Výběr indexů v Azure Cosmos DB SQL API
 • Optimalizujte dotazy v Azure Cosmos DB SQL API
 • Implementujte integrovanou mezipaměť

Lab : Cvičení: Optimalizujte zásady indexování kontejneru Azure Cosmos DB SQL API pro běžné operace

Lab : Cvičení: Optimalizujte zásady indexování kontejneru Azure Cosmos DB SQL API pro konkrétní dotaz

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Porovnat vzory indexů s vysokým čtením a zápisem
 • Aktualizovat zásady indexování, abyste optimalizovali výkon indexu
 • Měřit náklady na dotaz v jednotkách požadavku (RU)
 • Změřit náklady na bodové operace
 • Pracovat s integrovanou mezipamětí položek a dotazů
 • Nakonfigurovat zastaralost integrované mezipaměti

Modul 11: Úlohy správy a monitorování pro řešení Azure Cosmos DB SQL API

Když máte důležité aplikace a obchodní procesy, které se spoléhají na prostředky Azure, jako je Azure Cosmos DB, chcete u těchto prostředků monitorovat jejich dostupnost, výkon a provoz. V tomto modulu prozkoumáte, jak monitorovat události a výkon účtu Azure Cosmos DB. Dozvíte se také, jak implementovat běžná bezpečnostní opatření spolu se zálohováním a obnovením v Azure Cosmos DB.

Lekce

 • Měření výkonu v Azure Cosmos DB SQL API
 • Monitorujte odpovědi a události v Azure Cosmos DB SQL API
 • Implementace zálohování a obnovy pro Azure Cosmos DB SQL API
 • Implementujte zabezpečení v Azure Cosmos DB SQL API

Lab : Cvičení: Odstraňování problémů s aplikací pomocí sady Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab : Cvičení: Pomocí Azure Monitor analyzujte účet SQL API Azure Cosmos DB

Lab : Cvičení: Obnovte databázi nebo kontejner z bodu obnovy

Lab : Cvičení: Uložte klíče účtů Azure Cosmos DB SQL API v Azure Key Vault

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Sledovat události omezující rychlost v kontejneru nebo databázi
 • Dotazovat se na protokoly prostředků pomocí Azure Monitor
 • Zkontrolovat a sledovat přechodné chyby a chyby omezující rychlost
 • Nakonfigurovat upozornění
 • Konfigurovat průběžné zálohování a obnovy
 • Provést obnovu v určitém okamžiku
 • Použít řízení přístupu na základě rolí (RBAC)
 • Získat přístup k prostředkům účtu pomocí Azure AD a Microsoft Identity Platform

Modul 12: Spravujte řešení Azure Cosmos DB SQL API pomocí postupů DevOps

Jakmile je účet Azure Cosmos DB SQL API připraven projít životním cyklem vydání, není neobvyklé, že se operační tým pokouší automatizovat vytváření prostředků Azure Cosmos DB v cloudu. Automatizace usnadňuje nasazení nových prostředí, obnovu minulých prostředí nebo škálování služby. V tomto modulu prozkoumáte, jak pomocí Azure Resource Manager spravovat účet Azure Cosmos DB a jeho podřízené prostředky pomocí šablon JSON, šablon Biceps nebo Azure CLI.

Lekce

 • Napište skripty pro Azure Cosmos DB SQL API
 • Vytvořte šablonu prostředků pro Azure Cosmos DB SQL API

Lab : Cvičení: Upravte zřízenou propustnost pomocí skriptu Azure CLI

Lab : Cvičení: Vytvořte kontejner Azure Cosmos DB SQL API pomocí šablon Azure Resource Manager

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Zobrazit argumenty, skupiny a podskupiny pro konkrétní příkaz CLI
 • Vytvořit účty, databáze a kontejnery Azure Cosmos DB pomocí rozhraní příkazového řádku
 • Spravovat zásady indexování pomocí rozhraní CLI
 • Nakonfigurovat propustnost databáze nebo kontejneru pomocí rozhraní CLI
 • Iniciovat převzetí služeb při selhání a spravujte oblasti převzetí služeb při selhání pomocí rozhraní CLI
 • Identifikovat tři nejběžnější typy prostředků pro účty Azure Cosmos DB SQL API
 • Vytvořit a nasadit šablonu JSON Azure Resource Manager pro Azure Cosmos DB SQL API
 • Vytvořit a nasadit šablonu Bicep Azure Resource Manager pro Azure Cosmos DB SQL API
 • Spravovat propustnost a zásady indexování pomocí šablon JSON nebo Biceps

Modul 13: Vytvářejte programovací konstrukce na straně serveru v Azure Cosmos DB SQL API

Azure Cosmos DB poskytuje jazykově integrované transakční spouštění JavaScriptu. Když používáte SQL API v Azure Cosmos DB, můžete psát uložené procedury, triggery a uživatelem definované funkce (UDF) v jazyce JavaScript. V tomto modulu vytvoříte logiku JavaScriptu, která se spouští přímo v databázovém stroji.

Lekce

 • Vytvářejte transakce s více položkami pomocí Azure Cosmos DB SQL API
 • Rozšiřte funkce dotazů a transakcí v Azure Cosmos DB SQL API

Lab : Cvičení: Implementujte a poté použijte UDF pomocí sady SDK

Lab : Cvičení: Vytvořte uloženou proceduru pomocí Azure Portal

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Vrátit transakce uložené procedury
 • Vytvořit UDF
 • Vytvořit spouštěče před* a po*

Předpokládané znalosti

 • Znalost Microsoft Azure a schopnost procházet Azure Portal (ekvivalent AZ-900)
 • Zažijte psaní v jazyce podporovaném Azure na středně pokročilé úrovni. (C#, JavaScript, Python nebo Java)
 • Schopnost psát kód pro připojení a provádění operací na databázovém produktu SQL nebo NoSQL. (SQL Server, Oracle, MongoDB, Cassandra nebo podobné)

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa