DP-300 Administering Relational Databases on Microsoft Azure

Kód kurzu: DP300P

Tento kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti pro správu databázové infrastruktury SQL Server pro cloudové, místní a hybridní relační databáze a kteří pracují s nabídkami relačních databází Microsoft PaaS. Kromě toho bude užitečný pro jednotlivce, kteří vyvíjejí aplikace, které dodávají obsah z relačních databází založených na SQL.

Získané dovednosti

 • Plánování, nasazování a konfigurace nabídky Azure SQL
 • Monitorování výkonu databáze a vylazení databáze a dotazů pro optimální výkon
 • Naplánování a konfigurace řešení vysoké dostupnosti
26 400 Kč

31 944 Kč s DPH

Nejbližší termín od 16.07.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 16.07.2024

Místo konání: Praha

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 16.09.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 14.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 18.11.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
16.07.2024 Praha Prezenční 4 dny cz/sk 29 520 Kč Registrovat
05.08.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
16.09.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
14.10.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
18.11.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 29 520 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Publikum pro tento kurz jsou datoví profesionálové spravující data a databáze, kteří se chtějí dozvědět o správě technologií datové platformy, které jsou dostupné v Microsoft Azure. Tento kurz je také cenný pro datové architekty a vývojáře aplikací, kteří potřebují pochopit, jaké technologie jsou dostupné pro datovou platformu s Azure a jak s těmito technologiemi pracovat prostřednictvím aplikací.

Struktura kurzu

Modul 1: Úvod do Azure Database Administration

Tento modul zkoumá roli správce databáze ve světě Azure SQL. Poskytuje také některé základní informace relevantní pro celkový obsah. To zahrnuje přehled různých možností založených na SQL Server (SQL Server ve virtuálním počítači, spravovaná instance SQL a Azure SQL Database).

Lekce

 • Připravte se na údržbu databází SQL v Azure

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Pochopit roli správce databáze Azure, protože se hodí k ostatním rolím datové platformy
 • Umět popsat klíčové rozdíly mezi možnostmi databáze založené na SQL Serveru
 • Popsat další dostupné funkce pro platformy Azure SQL

Modul 2: Plánujte a implementujte zdroje datové platformy

Tento modul představuje metody pro nasazení prostředků datové platformy v Azure SQL. Dozvíte se o možnostech upgradu a migrace stávajících databází SQL do Azure. Dozvíte se, jak nastavit prostředky Azure pro hostování serveru SQL Server na virtuálním počítači, spravované instanci SQL a databázi SQL. Dozvíte se, jak určit, které možnosti jsou nejlepší na základě konkrétních požadavků, včetně požadavků na vysokou dostupnost a zotavení po havárii (HADR). Naučí se vypočítat požadavky na zdroje a porozumět hybridním přístupům.

Lekce

 • Nasaďte řešení IaaS s Azure SQL
 • Nasaďte řešení PaaS s Azure SQL
 • Vyhodnoťte strategie pro migraci na Azure SQL
 • Migrujte úlohy SQL do Azure SQL Databases
 • Migrujte úlohy SQL do spravovaných instancí Azure

Lab : Poskytujte SQL Server na virtuálním počítači Azure

 • Prozkoumejte Azure Portal
 • Nasaďte SQL Server na virtuálním počítači Azure
 • Připojte se k serveru SQL na virtuálním počítači Azure

Lab : Poskytněte Azure SQL Database

 • Vytvořte virtuální síť
 • Nasaďte Azure SQL Database
 • Připojte se k Azure SQL Database pomocí Azure Data Studio
 • Dotaz na Azure SQL Database pomocí SQL Notebook

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Prozkoumat základy SQL Serveru v nabídce Infrastructure as a Service (IaaS).
 • Pochopit možnosti poskytování a nasazení PaaS
 • Vyhodnotit scénáře migrace do SQL Managed Instance a SQL Database
 • Vyhodnotit a implementovat strategii pro přesun databáze do Azure

Modul 3: Implementujte zabezpečené prostředí pro databázovou službu

Tento modul zkoumá postupy zabezpečení vaší databáze SQL Server a také databáze Azure SQL. To zahrnuje přehled různých možností založených na SQL Server a také různých možností Azure pro zabezpečení Azure SQL Database. Studenti se naučí, proč je zabezpečení klíčové při práci s databázemi, a vysvětlí možnosti ověřování pro Azure SQL Database.

Lekce

 • Nakonfigurujte ověřování a autorizaci databáze
 • Chraňte data během přenosu a v klidu
 • Implementujte kontroly souladu pro citlivá data

Lab : Nakonfigurujte pravidlo brány firewall založené na serveru pomocí Azure Portal

 • Nakonfigurujte pravidla brány firewall Azure SQL Database
 • Ověřit přístup

Lab : Autorizujte přístup k Azure SQL Database pomocí Azure Active Directory

 • Vytvořte uživatele
 • Správa přístupu k databázovým objektům
 • Ověřit přístup

Lab : Povolte Microsoft Defender pro SQL a klasifikaci dat

 • Povolte Microsoft Defender pro Azure SQL Database
 • Nakonfigurujte klasifikaci dat pro Azure SQL Database

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Pochopit rozdíly mezi Windows, SQL Server a Azure Active Directory Authentication
 • Popsat a nakonfigurovatjak řešení šifrování dat v klidu, tak šifrování přenosu dat
 • Implementovat řešení pro citlivost dat

Modul 4: Monitorujte a optimalizujte provozní zdroje

Tento modul vás naučí optimalizaci zdrojů pro vaše databáze vytvořené pomocí služeb IaaS nebo PaaS. Modul také pokrývá monitorování serverových a hardwarových zdrojů. Seznámí vás s různými dostupnými nástroji pro sledování výkonu a stanovení základní linie. Naučíte se, jak interpretovat metriky výkonu pro nejkritičtější zdroje. Dozvíte se také, jak řešit problémy s výkonem databáze pomocí Azure SQL Insights.

Lekce

 • Popište sledování výkonu
 • Nakonfigurujte prostředky SQL Server pro optimální výkon
 • Nakonfigurujte databáze pro optimální výkon

Lab : Pomocí monitorování izolujte problémy s výkonem

 • Zkontrolujte využití procesoru v Azure Portal
 • Identifikujte dotazy CPU

Lab : Zjistit a opravit problémy s fragmentací

 • Prozkoumejte fragmentaci indexu
 • Znovu sestavit fragmentované indexy
 • Ověřte vylepšení výkonu

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Sledovat aktivitu a porovnejte se základní linií
 • Identifikovat hlavní příčiny problémů s výkonem
 • Nakonfigurovat zdroje pro optimální výkon
 • Nakonfigurovat databázi uživatelů pro optimální výkon

Modul 5: Optimalizujte výkon dotazu

Plány provádění dotazů jsou potenciálně nejdůležitějším aspektem výkonu databáze. Zlepšení špatných plánů je jistě oblastí, kde malé množství úsilí může přinést obrovská zlepšení. I když problémy s hardwarem mohou omezit výkon dotazů, zlepšení hardwaru obvykle přináší zlepšení výkonu v rozsahu maximálně 10–20 %. Častěji se správci databází setkávají s dotazy, které nejsou optimalizovány, mají zastaralé nebo chybějící statistiky, mají chybějící indexy nebo špatné volby návrhu databáze, což vede k tomu, že databázový stroj vykonává více práce, než je nutné k vrácení výsledků pro daný dotaz. Zlepšení plánů může někdy přinést zlepšení výkonu v rozsahu 100–200 % nebo dokonce více, což znamená, že po vylepšení plánu pomocí lepších indexů nebo statistik by dotaz mohl běžet dvakrát nebo třikrát rychleji! Tento modul poskytuje podrobnosti o tom, jak analyzovat výkon jednotlivých dotazů a určit, kde lze provést vylepšení.

Lekce

 • Prozkoumejte optimalizaci výkonu dotazů
 • Prozkoumejte návrh databáze založený na výkonu
 • Vyhodnoťte zlepšení výkonu

Lab : Identifikujte problémy s návrhem databáze

 • Prozkoumejte dotaz a identifikujte problém
 • Identifikujte způsoby, jak opravit varovnou zprávu
 • Vylepšete kód

Lab : Identifikujte a vyřešte problémy s blokováním

 • Spusťte přehled blokovaných dotazů
 • Povolit úroveň izolace snímku potvrzení pro čtení
 • Vyhodnoťte zlepšení výkonu

Lab : Izolujte problémové oblasti v nedostatečně výkonných dotazech v databázi SQL

 • Vytvořte skutečný plán provádění
 • Vyřešte neoptimální plán dotazů
 • Použijte Query Store k detekci a zpracování regrese
 • Prohlédněte si přehled Dotazy s nejvyšší spotřebou zdrojů
 • Lepší plán provádění
 • Pomocí tipů dotazů můžete ovlivnit výkon

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Analyzovat plány dotazů a identifikujte problémové oblasti
 • Vyhodnotit potenciální vylepšení dotazů pomocí Query Store
 • Navrhnout tabulky a rejstříku
 • Zjistiti, zda změny dotazu nebo návrhu měly pozitivní účinek

Modul 6: Automatizujte databázové úlohy

Společným cílem administrátorů databází v mnoha prostředích je automatizovat co nejvíce jejich opakujících se úloh. To může být tak jednoduché jako použití skriptů k automatizaci procesu zálohování a tak složité jako vytvoření plně automatizovaného systému varování. Tento modul poskytuje podrobnosti o automatizačních úlohách pro zjednodušení práce DBA. Mezi metody patří plánování úloh pro běžné úlohy údržby a také to, jak používat elastické úlohy a sady runbooků Azure Automation.

Lekce

 • Automatizujte nasazení databázových prostředků
 • Vytvářejte a spravujte úlohy SQL Agent
 • Spravujte úlohy Azure PaaS pomocí automatizace

Lab : Nasaďte runbook automatizace pro automatické opětovné sestavení indexů

 • Vytvořte si účet automatizace
 • Připojte se k existující databázi Azure SQL Database
 • Nakonfigurujte aktiva účtu automatizace
 • Vytvořte sadu Runbook PowerShellu
 • Vytvořte plán pro runbook

Lab : Nasaďte Azure SQL Database pomocí šablony Azure Resource Manager

 • Prozkoumejte šablonu Azure Resource Manager

Lab : Vytvořte výstrahu stavu CPU pro SQL Server

 • Vytvořte výstrahu, když CPU překročí průměrně 80 procent

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Nasadit prostředky pomocí skriptů automatizovaného nasazení
 • Vytvářet naplánované úlohy
 • Vytvářet oznámení a upozornění
 • Nakonfigurovat automatizaci pro služby PaaS

Modul 7: Naplánujte a implementujte řešení vysoké dostupnosti a obnovy po havárii

Data musí být dostupná, když je firma potřebuje. To znamená, že řešení hostující data musí být navržena s ohledem na dostupnost a obnovitelnost. Předpokládejme, že pracujete pro společnost, která prodává widgety v obchodech i online. Vaše hlavní aplikace používá pro objednávky vysoce transakční databázi. Co by se stalo, kdyby server nebo platforma hostující transakční databázi měla problém, kvůli kterému by byla z nějakého důvodu nedostupná nebo nepřístupná? Jaký by to mělo dopad na podnikání? Pokud je zavedeno správné řešení, databáze by byla online v rozumném časovém rámci s minimálním úsilím, což by umožnilo pokračovat v podnikání s malým až žádným dopadem. Tento modul a jeho přidružená laboratoř pokrývají konfiguraci, testování a správu řešení pro vysokou dostupnost a zotavení po havárii (HADR) v Azure, a to jak pro infrastrukturu jako službu (IaaS), tak pro platformu jako službu (PaaS). nasazení. Tento modul pokryje nejen základní požadavky, ale také různé dostupné možnosti pro dosažení HADR.

Lekce

 • Strategie vysoké dostupnosti a obnovy po havárii
 • Platforma IaaS a databázové nástroje pro HADR
 • Platforma PaaS a databázové nástroje pro HADR
 • Zálohování a obnova databáze

Lab : Zálohovat na URL a Obnovit z URL

 • Vytvořte pověření
 • Záloha na URL
 • Ověřte zálohování prostřednictvím Azure CLI a Storage Explorer
 • Obnova z URL

Lab : Nakonfigurujte geografickou replikaci pro Azure SQL Database

 • Povolení geografické replikace
 • Failover do sekundární oblasti

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Poznat rozdíl mezi dobou obnovy a cíli bodů obnovy
 • Zjistit dostupné možnosti HADR pro IaaS i PaaS
 • Uvažovat o plánování a konfiguraci řešení HADR včetně způsobu zálohování a obnovy fi
 • Určit faktory, které tvoří strategii HADR
 • Nakonfigurovat řešení s vysokou dostupností prostřednictvím praktické laboratoře

Předpokládané znalosti

Úspěšní správci databáze Azure začínají tuto roli s profesionálními zkušenostmi se správou databází a technickými znalostmi cloudových technologií.

Konkrétně

 • Práce s SQL Serverem, jeho údržba a vývoj
 • Zkušenosti s Azure, jako je nasazení a správa prostředků

Před absolvováním kurzu byste měli minimálně mít znalosti ze školení:

 • AZ-900 Azure Fundamentals
 • DP-900 Azure Data Fundamentals

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa