DP-080 Querying Data with Microsoft Transact-SQL

Kód kurzu: DP080P

Tento kurz naučí základy Microsoft dialektu standardního jazyka SQL: Transact-SQL. Témata zahrnují jak dotazování, tak úpravy dat v relačních databázích, které jsou hostovány v databázových systémech založených na Microsoft SQL Server, včetně: Microsoft SQL Server, Azure SQL Database a Azure Synapse Analytics.

Získané dovednosti

 • Použití nástrojů dotazů SQL Serve
 • Napsat příkazy SELECT pro načtení sloupců z jedné nebo více tabulek
 • Seřadit a filtrovat vybraná data
16 900 Kč

20 449 Kč s DPH

Nejbližší termín od 29.07.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 29.07.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 16 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 12.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 16 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 25.11.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 16 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 16 900 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
29.07.2024 Virtuální 2 dny en 16 900 Kč Registrovat
12.08.2024 Virtuální 2 dny en 16 900 Kč Registrovat
25.11.2024 Virtuální 2 dny en 16 900 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 16 900 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Tento kurz může být cenný pro každého, kdo potřebuje psát základní SQL nebo Transact-SQL dotazy. To zahrnuje každého, kdo pracuje s daty, jako je datový analytik, datový inženýr, datový vědec, správce databáze nebo vývojář databáze. Může být také užitečný pro ostatní, kteří se periferně zabývají daty nebo se chtějí dozvědět více o práci s daty, jako jsou architekti řešení, studenti a technologickí manažeři.

Struktura kurzu

Modul 1: Začínáme s Transact-SQL

V tomto modulu se seznámíte se základy jazyka Transact-SQL (T-SQL) a také s obecnými vlastnostmi a terminologií relačních databází. Tento modul také představí základní příkaz SELECT pro načítání dat z tabulky.

Lekce

 • Úvod do Transact-SQL
 • Použití příkazu SELECT

Lab : Začněte s dotazovacími nástroji SQL Server a psaním dotazů v T-SQL

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Použit dotazovací nástroje k zápisu a spouštění dotazů v Transact-SQL
 • Pochopit základní pojmy relační databáze a jazyka T-SQL
 • Napsat příkazy SELECT pro načtení dat z tabulky relační databáze
 • Pochopit základní datové typy a jak se používají
 • Pochopit základy hodnot NULL

Modul 2: Třídění a filtrování výsledků dotazů

V modulu se dozvíte, jak kontrolovat, jaká data se vracejí, v jakém pořadí se vracejí. Budete používat klauzuli ORDER BY, se stránkováním a bez něj. Dozvíte se o různých druzích filtrů, které lze použít v klauzuli WHERE k řízení, které datové řádky se vrátí. Dozvíte se také, jak spravovat výsledky odstraňováním duplikátů pomocí DISTINCT.

Lekce

 • Řazení výsledků dotazu
 • Filtrování dat

Lab : Seřadit a filtrovat data vrácená SELECT dotazy

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Použít ORDER BY k řazení výsledků z příkazu T-SQL SELECT
 • Přidat klauzuli TOP k omezení vrácených uspořádaných řádků
 • Stránkovat setříděná data pomocí OFFSET-FET
 • Napsat klauzule WHERE pro filtrování vrácených řádků
 • Použít DISTINCT k odstranění duplicitních řádků ve výsledcích

Modul 3: Použití spojení a poddotazů

V tomto modulu prozkoumáte T-SQL dotazy, které přistupují k datům z více tabulek s různými druhy operací JOIN a jednoduchými poddotazy.

Lekce

 • Použití operací JOIN
 • Použití poddotazů

Lab : Pište dotazy pomocí operací JOIN

Lab : Napište příkazy SELECT pomocí poddotazů

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Zapisovat dotazy přistupující k datům z více tabulek pomocí operací JOIN
 • Pochopit rozdíly mezi typy operací JOIN: INNER JOIN, OUTER JOIN, CROSS JOIN
 • Pochopit, jak připojit stůl k sobě pomocí vlastního připojení
 • Psát poddotazy v rámci příkazu SELECT
 • Pochopit rozdíl mezi skalárními a vícehodnotovými poddotazy
 • Pochopit rozdíl mezi korelovanými a samostatnými poddotazy

Modul 4: Použití vestavěných funkcí

V modulu prozkoumáte použití vestavěných funkcí pro vrácení vypočítaných nebo speciálních hodnot v seznamu SELECT nebo v klauzuli WHERE. Funkce zahrnují matematické funkce, řetězcové funkce a systémové funkce. Existují další typy funkcí, které budou zmíněny, ale nebudou podrobně diskutovány. Dozvíte se také, jak sloučit řádky dat do jedné skupiny a poskytnout souhrnné informace pro skupinu, jako je SUM, MIN nebo MAX.

Lekce

 • Začínáme se skalárními funkcemi
 • Seskupování agregovaných výsledků

Lab : Vestavěné funkce

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Psát dotazy pomocí skalárních funkcí
 • Psát dotazy pomocí agregačních funkcí
 • Použít GROUP BY ke spojení dat do skupin na základě společné hodnoty sloupce
 • Pochopit, jak se HAVING používá k filtrování skupin řádků

Modul 5: Úprava dat

V tomto modulu se naučíte příkazy T-SQL pro úpravu dat tabulky včetně UPDATE, DELETE a MERGE a také různé možnosti INSERT včetně vytvoření nové tabulky s daty z existující tabulky. Podíváte se také na to, jak zajistit, aby systém při vkládání dat automaticky poskytoval hodnoty pro sloupce.

Lekce

 • Vkládání dat do tabulek
 • Úprava a mazání dat

Lab : Úprava dat

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Vložit data do existující tabulky
 • Určit, že se má sloupec automaticky naplnit hodnotou IDENTITY nebo SEQUENCE
 • Upravit data pomocí příkazu UPDATE
 • Vymazat data pomocí příkazu DELETE
 • Upravit data pomocí MERGE pro synchronizaci dvou tabulek
Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa