DP-050 Migrate SQL workloads to Azure

Kód kurzu: DP050P

V tomto kurzu účastníci prozkoumají cíle modernizace datové platformy a jak je vhodná pro dané obchodní požadavky. Prozkoumají každou fázi procesu modernizace datové platformy a definují, jaké úkoly jsou v každé fázi zahrnuty, jako je fáze hodnocení a plánování. Účastníci se také seznámí s dostupnými migračními nástroji a jak jsou vhodné pro jednotlivé fáze procesu migrace dat.
Dále se naučí, jak migrovat na tři cílové platformy pro zátěže založené na SQL; Azure Virtual Machines, Azure SQL Databases a Azure SQL Database spravované instance.
Seznámí se s výhodami a omezeními každé cílové platformy a jak je lze využít ke splnění obchodních i technických požadavků na moderní SQL zátěže. Dálé účastník prozkoumá změny, které může být nutné provést ve stávajících aplikacích založených na SQL, aby mohly co nejlépe využívat moderní datové platformy v Azure.

Získané dovednosti

 • Pochopení modernizace datové platformy
 • Výběr správného nástroje pro migraci dat
 • Migrace úlohy SQL do Azure Virtual Machines
 • Migrace úlohy SQL do Azure SQL Databases
 • Migrace úlohy SQL do spravované instance Azure SQL Database

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 14 400 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 14 400 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Publikum pro tento kurz jsou datoví profesionálové a datoví architekti, kteří se chtějí dozvědět o technologiích migrace datových platforem, které existují v Microsoft Azure, a o tom, jak lze migrovat a modernizovat stávající úlohy založené na SQL. Sekundárním publikem tohoto kurzu jsou jednotlivci, kteří spravují datové platformy nebo vyvíjejí aplikace, které poskytují obsah ze stávajících technologií datových platforem.

Struktura kurzu

Modul 1: Představení modernizaci datové platformy

V tomto modulu se studenti seznámí s účelem modernizace datové platformy a nastíní výhody, které může modernizace datové platformy organizaci přinést. Studenti se pak naučí různé fáze projektů migrace datové platformy, aby pochopili, co je součástí každé fáze, aby se maximalizovaly šance na úspěšné projekty modernizace datové platformy. Nakonec studenti prozkoumají různé cesty migrace dat, aby pochopili, jak se každý přístup liší a proč byste měli zvolit jeden přístup k migraci před jiným.

Lekce

 • Modernizace datové platformy
 • Fáze migrace
 • Technologie migrace dat

Lab : Představení modernizaci datové platformy

 • Pochopte modernizaci datové platformy
 • Pochopte fáze migrace
 • Cesty migrace dat

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Pochopit modernizaci datové platformy
 • Pochopit fáze migrace
 • Pochopit cesty migrace dat

Modul 2: Správné nástroje pro migraci dat

V tomto modulu se student seznámí s Příručkou migrace dat jako výchozím bodem pro zdroj informací, které by vaše organizace měla použít pro postupné pokyny k modernizaci vaší stávající datové platformy. Poté se seznámí s hodnotou sady nástrojů Microsoft Assessment and Planning Toolkit, která jim pomůže objevit datová aktiva, která aktuálně existují v jejich prostředích. Studenti se poté naučí nástroje, které jim mohou pomoci při posuzování problémů s kompatibilitou nebo pracovní zátěží pomocí aplikace Data Migration a Data Experimentation Assistant. Studenti pak uvidí, jak lze službu Azure Database Migration Service využít k online migraci databází ke snížení prostojů. Nakonec je poskytnut přehled asistenta migrace SQL, který studentům ukáže, jak migrovat zátěže bez SQL Serveru.

Lekce

 • Průvodce migrací databáze
 • Identifikace kandidátů na migraci pomocí nástroje Data Migration Assistant
 • Vyhodnocení datového zatížení pomocí Database Experimentation Assistant
 • Migrace dat pomocí Azure Database Migration Service
 • Migrace jiných úloh než SQL Server do Azure pomocí SQL Migration Assistant

Lab : Vyberte si správné nástroje pro migraci dat

 • Identifikujte kandidáty na migraci pomocí nástroje Data Migration Assistant
 • Vyhodnoťte datové zatížení pomocí Database Experimentation Assistant

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Identifikovat kandidáty na migraci pomocí nástroje Data Migration Assistant
 • Vyhodnotit datové zatížení pomocí Database Experimentation Assistant

Modul 3: Migrace úlohy SQL do Azure Virtual Machines

V tomto modulu se student naučí, jak migrovat místní úlohy SQL na virtuální počítače Azure, na kterých běží SQL Server. Studenti nejprve prozkoumají úvahy o migraci při migraci z místního SQL Serveru na Azure Virtual Machines a výhody, které mohou migrací získat. Poté se naučí různé možnosti migrace, které lze provést při migraci do Azure Virtual Machines. To bude zahrnovat pohled na výhody a omezení každého přístupu. Studenti se konečně podívají na úlohy SQL Serveru, které zahrnují vysokou dostupnost a zotavení po havárii, aby byla zajištěna kontinuita služeb.

Lekce

 • Úvahy o migracích SQL Server do Azure VM
 • Možnosti migrace úloh SQL do Azure VM
 • Implementace scénáře vysoké dostupnosti a zotavení po havárii

Lab : Migrujte úlohy SQL do virtuálních počítačů Azure

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Migrovat SQL Workloads do Azure VM Migration
 • Implementovat scénáře vysoké dostupnosti a obnovy po havárii

Modul 4: Migrace úlohy SQL do Azure SQL Databases

V tomto modulu studenti prozkoumají, co je Azure SQL Database a proč je vhodným cílem pro úlohy založené na SQL. Učí studenty, jak vybrat vhodnou možnost instance SQL Serveru a proč může splnit obchodní požadavky na modernizaci datové platformy. Moduly také studentům ukážou, jak mohou provádět offline i online migrace do Azure SQL Database. Díky tomu mohou posoudit, která metoda může být vhodná pro jejich scénáře v práci. Ukáže také nástroje, které lze použít k povolení procesu migrace dat. Nakonec prozkoumají metody, které lze použít k načtení dat do Azure SQL Database z místní instance.

Lekce

 • Důležité informace pro migraci do Azure SQL Database
 • Migrace do Azure SQL Database
 • Kontinuita služby Azure SQL Database

Lab : Migrace úlohy SQL do Azure SQL Databases

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Vybrat správnou možnost instance SQL Server v Azure
 • Migrovat SQL Server do Azure SQL DB online
 • Načíst a přesunout data do Azure SQL Database

Modul 5: Migrace úlohy SQL do spravované instance Azure SQL Database

Tento modul prozkoumá, co je spravovaná instance Azure SQL Database a proč je vhodným cílem pro úlohy založené na SQL. Také se naučí, jak může spravovaná instance Azure SQL Database splnit obchodní požadavky na modernizaci datové platformy. Studenti pak prozkoumají nástroje, které lze použít k povolení procesu migrace dat do spravované instance Azure SQL Database. Poté prozkoumají metody a nástroje, které lze použít k načtení dat do spravované instance Azure SQL Database z místní instance. Nakonec se naučí některé změny, které může být nutné provést ve stávajících aplikacích založených na SQL, aby mohli používat spravovanou instanci Azure SQL Database.

Lekce

 • Co je spravovaná instance Azure SQL Database
 • Migrace do spravované instance Azure SQL Database
 • Synchronizace dat do spravované instance Azure SQL Database

Lab : Migrace úlohy SQL do spravované instance Azure SQL Database

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Vyhodnotit scénáře migrace do spravované instance SQL Database
 • Migrovat do spravované instance SQL Database
 • Načíst a přesunout data do spravované instance SQL Database
Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa