Certified TIA-942 Lead Auditor (CTLA®)

Kód kurzu: CTLA

Kurz CTLA® je navržen tak, aby poskytl znalosti a dovednosti, aby se účastníci mohli stát externím auditorem, který je schopen samostatně provádět audity shody ANSI/TIA-942. Kurz obsahuje přednášky a různé praktické příklady, které odhalují a testují aspirujícího auditora na jeho auditorské schopnosti. Externí auditoři by mohli mít zásadní vliv na určení shody nebo neshody datového centra s požadavky ANSI/TIA-942. Zkouška jako taková je jednou z nejnáročnějších zkoušek v odvětví datových center.

Po absolvování kurzu bude účastník schopen:

 • Popsat schéma auditu ANSI/TIA-942
 • Popsat různé certifikační programy
 • Definovat program auditu ANSI/TIA-942
 • Zkontrolovat konstrukční výkresy z hlediska shody s normou
 • Posoudit auditní důkazy CAT-1, CAT-2, OFI, RFI
 • Vytvořit zprávu o auditu, která odpovídá požadavkům TIA
 • Zkontrolovat zprávu o nápravných opatřeních
 • Porozumět požadavkům a procesu vydávání certifikátů
 • Popsat požadavky na údržbu certifikace
4 950 Kč

5 990 Kč s DPH

Nejbližší termín od 16.10.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 16.10.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 118 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 77 500 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Zkouška

Délka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 4 950 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
16.10.2024 Virtuální 3 dny en 118 500 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 77 500 Kč Registrovat
Na vyžádání Zkouška 1 hodina en 4 950 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Cílová skupina pro tento kurz je každý profesionál, který se chce stát hlavním auditorem TIA-942. Certifikace CTLA® této osobě neumožňuje provádět audit třetí strany a vydávat prohlášení/dopisy/certifikáty, pokud nepracuje pro akreditovaný licenční certifikační orgán TIA a nesplňuje další povinnosti stanovené v akreditaci auditora. pravidla TIA.

Struktura kurzu

Akreditační schéma TIA-942

 • Akreditační schéma TIA-942
 • Normy
 • SDO – Standards Development Organization
 • TC/SC – Technical Committee / Sub Committee
 • Proces vývoje standardů
 • Vlastník schématu
 • Auditní organizace (RCB, CB, CAB)
 • Akreditační orgán (AB, NAB)
 • Role v rámci CB

Proces auditu a certifikace

 • Přehled procesu auditu
 • Zahájit audit
 • Připravte se na audit
 • DCDV – Ověření návrhu datového centra
 • DCCC – Certifikace shody datového centra
 • Psaní zprávy
 • CAR – Zpráva o nápravných opatřeních
 • Vydávání certifikátů
 • Certifikace ANSI/TIA-942 pro datová centra
 • Údržba certifikátu
 • Přehled trvání kroků auditu

Plánování auditu

 • Program auditu
 • Plánování rozvrhu
 • Příprava auditu
 • Zahajovací setkání
 • Cvičení: Vytvoření programu auditu, otevření prezentace na schůzce

Úrovně hodnocení Kritéria auditu

 • Úvahy o kritériích auditu na vysoké úrovni
 • Vysoké požadavky na design (architektonické, elektrické,
  mechanické, telekomunikační)

  • Hodnoceno-1
  • Hodnoceno-2
  • Hodnoceno-3
  • Hodnoceno-4

Rekapitulace klasifikace neshody

 • Klasifikace neshody
 • Velká neshoda
 • Menší neshoda
 • OFI – Vylepšení formuláře pro pozorování
 • RFI – Request For Information
 • Klasifikace neshody

Umístění webu a architektonický audit

 • Klíčové úvahy

Audit požární bezpečnosti

 • Klíčové úvahy

Audit fyzické bezpečnosti

 • Klíčové úvahy
 • Cvičení: Zopakování územního plánování, půdorysu, fyzického zabezpečení, požární bezpečnosti

Elektronický audit

 • Klíčové úvahy
 • Cvičení: SLD – jednořádkový diagram

Mechanický audit

 • Klíčové úvahy
 • Cvičení: SLPD – Schéma jednoduchého potrubí, přívod paliva

Telekomunikační audit

 • Klíčové úvahy
 • Cvičení: Kontrola síťového směrování

Závěrečná schůzka

 • Závěrečná schůzka
 • Cvičení: Prezentace na závěrečné poradě

Příprava a distribuce auditorské zprávy

 • Požadavky na auditorskou zprávu
 • Distribuce auditních zpráv
 • Uchovávání dokumentů
 • Cvičení: Tvorba revizní zprávy

Správa CAR

 • Následná akce po zprávě o auditu
 • Záznam historie neshody
 • Kritéria pro vydání osvědčení o shodě
 • Recenze CAR
 • Cvičení: Kontrola odezvy CAR

Certifikace

 • Celý cyklus auditu
 • Dohledový audit
 • Recertifikační audity
 • Vydání certifikátu TIA-942 DCDV/DCCC
 • Požadavky na certifikát
 • Registrace certifikátu

Předpokládané znalosti

Účastníci musí vlastnit následující certifikace:

 • CTDC® – Certified TIA-942 Design Consultant Certificate
 • CTIA® – Certified TIA-942 Internal Auditor Certificate nebo ISO-9001 or ISO-27001 Lead Auditor Certificate

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Certifikace

Účastníci, kteří úspěšně složí zkoušku, obdrží oficiální certifikát „Certified TIA-942 Lead Auditor“.

Certifikát CTLA® je vydán pro verzi ANSI/TIA-942 aktuální v té době, ve které byla zkouška vykonána. Samotný certifikát nevyprší a zůstává relevantní pro uvedenou verzi ANSI/TIA-942 a podléhá regulaci auditorů podle TIA.

Pro udělení certifikace CTLA® musí kandidát splnit dvě kritéria. První je úspěšné dokončení obchodních případů během školení, výsledek bude k dispozici do 14 dnů. Druhým je 60minutová  se 40 otázkami s možností výběru, přičemž k úspěšnému složení je potřeba 32 správných odpovědí.

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa