AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

Kód kurzu: AZ801P

Tento kurz učí IT profesionály konfigurovat pokročilé služby Windows Server pomocí místních, hybridních a cloudových technologií. Kurz učí IT profesionály, jak využít hybridní možnosti Azure, jak migrovat pracovní zátěž virtuálních a fyzických serverů na Azure IaaS a jak zabezpečit virtuální počítače Azure se systémem Windows Server.
Kurz také učí IT profesionály, jak provádět úkoly související s vysokou dostupností, odstraňováním problémů a obnovou po havárii. Kurz zdůrazňuje administrativní nástroje a technologie včetně Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity, Azure Security Center, Azure Migrate a Azure Monitor.

26 400 Kč

31 944 Kč s DPH

Nejbližší termín od 03.06.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 03.06.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 24.06.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.07.2024

Místo konání: Praha

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 19.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 10.09.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 21.10.2024

Místo konání: Praha

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 18.11.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 10.12.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 26 400 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
24.06.2024 Virtuální 4 dny cz/sk 29 520 Kč Registrovat
09.07.2024 Praha Prezenční 4 dny cz/sk 29 520 Kč Registrovat
19.08.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
10.09.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
21.10.2024 Praha Prezenční 4 dny cz/sk 29 520 Kč Registrovat
18.11.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
10.12.2024 Virtuální 4 dny en 26 400 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 29 520 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Tento čtyřdenní kurz je určen pro správce systému Windows Server Hybrid Administrator, kteří mají zkušenosti s prací se serverem Windows a chtějí rozšířit možnosti svých místních prostředí kombinací místních a hybridních technologií. Hybridní správci systému Windows Server, kteří již implementují a spravují místní základní technologie, chtějí zabezpečit a chránit svá prostředí, migrovat virtuální a fyzické pracovní zátěže do Azure Iaas, povolit vysoce dostupné, plně redundantní prostředí a provádět monitorování a odstraňování problémů.

Modul 1: Zabezpečení Windows Server

Tento modul pojednává o tom, jak chránit prostředí služby Active Directory zabezpečením uživatelských účtů na minimum a jejich umístěním do skupiny Protected Users. Modul popisuje, jak omezit rozsah ověřování a napravit potenciálně nezabezpečené účty. Modul také popisuje, jak posílit konfiguraci zabezpečení prostředí operačního systému Windows Server. Modul navíc pojednává o použití služby Windows Server Update Services k nasazení aktualizací operačního systému do počítačů v síti. Nakonec modul popisuje, jak zabezpečit Windows Server DNS, aby pomohl chránit infrastrukturu překladu síťových názvů.

 • Zabezpečené uživatelské účty Windows Sever
 • Posilování Windows Serveru
 • Windows Server Update Management
 • Zabezpečené DNS serveru Windows
 • Lab: Konfigurace zabezpečení v systému Windows Server
 • Konfigurace ochrany pověření programu Windows Defender
 • Vyhledání problematických účtů
 • Provádění LAPS

Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:

 • Diagnostikovat a opravit potenciální slabá místa zabezpečení prostředků systému Windows Server.
 • Posílit konfiguraci zabezpečení prostředí operačního systému Windows Server.
 • Nasadit aktualizace operačního systému do počítačů v síti pomocí služby Windows Server Update Services.
 • Zabezpečit Windows Server DNS abyste pomohli ochránit infrastrukturu pro překlad názvů v síti.
 • Implementovat zásady DNS.

Modul 2: Implementace bezpečnostních řešení v hybridních scénářích

Tento modul popisuje, jak zabezpečit místní prostředky Windows Server a úlohy Azure IaaS. Modul popisuje, jak zlepšit zabezpečení sítě pro virtuální počítače s infrastrukturou Windows Server jako služba (IaaS) a jak diagnostikovat problémy se zabezpečením sítě u těchto virtuálních počítačů. Kromě toho modul představuje Azure Security Center a vysvětluje, jak integrovat počítače se systémem Windows Server do Centra zabezpečení. Modul také popisuje, jak povolit Azure Update Management, nasadit aktualizace, zkontrolovat hodnocení aktualizací a spravovat aktualizace pro virtuální počítače Azure. Modul vysvětluje, jak se adaptivní ovládací prvky aplikací a šifrování disku BitLocker používají k ochraně virtuálních počítačů Windows Server IaaS. Nakonec modul vysvětluje, jak monitorovat změny v souborech a registru virtuálních počítačů Windows Server Azure IaaS, a také jak sledovat změny provedené v aplikačním softwaru.

 • Implementujte zabezpečení sítě virtuálních počítačů Windows Server IaaS.
 • Auditujte zabezpečení virtuálních počítačů Windows Server IaaS
 • Spravujte aktualizace Azure
 • Vytvářejte a implementujte seznamy povolených aplikací s adaptivním řízením aplikací
 • Konfigurace šifrování disku BitLocker pro virtuální počítače Windows IaaS
 • Implementujte sledování změn a monitorování integrity souborů pro virtuální počítače Windows Server IaaS
 • Lab: Používání Azure Security Center v hybridních scénářích
 • Zřizování virtuálních počítačů Azure se systémem Windows Server
 • Konfigurace Azure Security Center
 • Začlenění místního Windows Serveru do Azure Security Center
 • Ověření hybridních možností Azure Security Center
 • Konfigurace zabezpečení Windows Serveru ve virtuálních počítačích Azure

Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:

 • Diagnostikovat problémy se zabezpečením sítě ve virtuálních počítačích Windows Server IaaS.
 • Integrovat počítače se systémem Windows Server do Azure Security Center.
 • Nasadit a spravujte aktualizace pro virtuální počítače Azure povolením Azure Automation Update Management.
 • Implementovat adaptivní ovládací prvky aplikací k ochraně virtuálních počítačů Windows Server IaaS.
 • Nakonfigurovat Azure Disk Encryption pro virtuální počítače Windows IaaS.
 • Zálohovat a obnovit zašifrovaná data.
 • Monitorovat virtuální počítače Windows Server Azure IaaS pro změny v souborech a registru.

Modul 3: Implementace vysoké dostupnosti

Tento modul popisuje technologie a možnosti pro vytvoření vysoce dostupného prostředí Windows Server. Modul zavádí Clustered Shared Volumes pro přístup ke sdílenému úložišti napříč více uzly clusteru. Modul také zdůrazňuje clustering s podporou převzetí služeb při selhání, roztažení clusterů a sady clusterů pro implementaci vysoké dostupnosti pracovních zátěží Windows Server. Modul poté probírá ustanovení o vysoké dostupnosti pro virtuální počítače Hyper-V a Windows Server, jako je vyrovnávání zatížení sítě, migrace za provozu a migrace úložiště. Modul také pokrývá možnosti vysoké dostupnosti pro sdílené složky hostované na souborových serverech Windows Server. Nakonec modul popisuje, jak implementovat škálování pro sady škálování virtuálních strojů a virtuální počítače s vyvážením zatížení a jak implementovat Azure Site Recovery.

 • Úvod do klastrových sdílených svazků.
 • Implementujte clustering převzetí služeb při selhání systému Windows Server.
 • Implementujte vysokou dostupnost virtuálních počítačů Windows Server.
 • Implementujte vysokou dostupnost Windows Server File Server.
 • Implementujte rozsah a vysokou dostupnost pomocí virtuálních počítačů Windows Server.
 • Lab: Implementace clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání
 • Konfigurace úložiště iSCSI
 • Konfigurace clusteru s podporou převzetí služeb při selhání
 • Nasazení a konfigurace vysoce dostupného souborového serveru
 • Ověření nasazení vysoce dostupného souborového serveru

Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:

 • Implementovat vysoce dostupné svazky úložiště pomocí klastrovaných sdílených svazků.
 • Implementovat vysoce dostupné úlohy Windows Server pomocí clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání.
 • Popsat vyrovnávání zátěže virtuálních počítačů Hyper-V.
 • Implementovat živou migraci virtuálních počítačů Hyper-V a migraci úložiště virtuálních počítačů Hyper-V.
 • Popsat možnosti vysoké dostupnosti Windows Server File Server.
 • Implementovat škálování pro sady škálování virtuálních strojů a virtuální počítače s vyváženým zatížením.
 • Implementovat Azure Site Recovery.

Modul 4: Obnova po havárii v systému Windows Server

Tento modul představuje Hyper-V Replica jako řešení kontinuity provozu a obnovy po havárii pro virtuální prostředí. Modul popisuje scénáře a případy použití repliky Hyper-V a předpoklady pro její použití. Modul také popisuje, jak implementovat Azure Site Recovery v místních scénářích pro obnovu po haváriích.

 • Implementujte repliku Hyper-V
 • Chraňte svou místní infrastrukturu před katastrofami pomocí Azure Site Recovery
 • Lab: Implementace Hyper-V Replica a Windows Server Backup
 • Implementace repliky Hyper-V
 • Implementace zálohování a obnovy pomocí programu Windows Server Backup

Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:

 • Popsat repliku Hyper-V, předpoklady pro její použití a její architekturu a komponenty na vysoké úrovni
 • Popsat případy použití repliky Hyper-V a bezpečnostní aspekty.
 • Nakonfigurovat nastavení repliky Hyper-V, monitorování stavu a možnosti převzetí služeb při selhání.
 • Popsat rozšířenou replikaci.
 • Replikovat virtuální počítače a fyzické servery, převzetí služeb při selhání a obnovení služeb pomocí Azure Site Recovery.

Modul 5: Implementace služeb obnovy v hybridních scénářích

Tento modul pokrývá nástroje a technologie pro implementaci obnovy po havárii v hybridních scénářích, zatímco předchozí modul se zaměřuje na řešení BCDR pro místní scénáře. Modul začíná Azure Backup jako službou k ochraně souborů a složek, než se zvýrazní, jak implementovat Recovery Vaulty a zásady Azure Backup. Modul popisuje, jak obnovit virtuální počítače Windows IaaS, provádět zálohování a obnovu místních úloh a spravovat zálohy virtuálních počítačů Azure. Modul také popisuje, jak zajistit zotavení po havárii pro infrastrukturu Azure pomocí správy a orchestrace replikace, převzetí služeb při selhání a obnovení služeb při selhání virtuálních počítačů Azure pomocí Azure Site Recovery.

 • Implementujte hybridní zálohování a obnovu pomocí Windows Server IaaS
 • Chraňte svou infrastrukturu Azure pomocí Azure Site Recovery
 • Chraňte své virtuální počítače pomocí Azure Backup
 • Lab: Implementace služeb obnovy založených na Azure
 • Implementace laboratorního prostředí
 • Vytvoření a konfigurace trezoru Azure Site Recovery
 • Implementace ochrany virtuálních počítačů Hyper-V pomocí trezoru Azure Site Recovery
 • Implementace Azure Backup

Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:

 • Obnovit virtuální počítače Windows Server IaaS pomocí Azure Backup.
 • Použít Azure Backup k ochraně dat pro místní servery a virtualizované úlohy.
 • Implementovat zásady Recovery Vault a Azure Backup.
 • Chránit virtuální počítače Azure pomocí Azure Site Recovery.
 • Spustit cvičení zotavení po havárii a ověřte ochranu.
 • Převzít služby při selhání a obnovení virtuálních počítačů Azure.

Modul 6: Upgrade a migrace v systému Windows Server

Tento modul pojednává o přístupech k migraci a aktualizaci úloh systému Windows Server spuštěných v dřívějších verzích systému Windows Server. Modul pokrývá nezbytné strategie potřebné k přesunu řadičů domény na Windows Server 2022 a popisuje, jak může nástroj Active Directory Migration Tool konsolidovat domény v rámci doménové struktury nebo migrovat domény do nové doménové struktury služby AD DS. Modul také popisuje použití služby Storage Migration Service k migraci souborů a sdílených souborů ze stávajících souborových serverů na nové servery se systémem Windows Server 2022. Nakonec modul popisuje, jak nainstalovat a používat rutiny Windows Server Migration Tools k migraci běžně používaných rolí serveru. ze starších verzí systému Windows Server.

 • Migrace služby Active Directory Domain Services
 • Migrujte pracovní zátěže souborového serveru pomocí Storage Migration Service
 • Migrujte role Windows Server
 • Lab: Migrace úloh Windows Server na virtuální počítače IaaS
 • Nasazení řadičů domény AD DS v Azure
 • Migrace sdílených složek souborového serveru pomocí služby Storage Migration Service

Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:

 • Porovnat upgrade doménové struktury AD DS a migraci do nové doménové struktury AD DS.
 • Popsat nástroj ADMT (Active Directory Migration Tool).
 • Identifikovat požadavky a úvahy pro používání Storage Migration Service.
 • Popsat, jak provést migraci serveru pomocí migrace úložiště.
 • K migraci konkrétních rolí Windows Server použít nástroje pro migraci systému Windows Server.

Modul 7: Implementace migrace v hybridních scénářích

Tento modul pojednává o přístupech k migraci pracovních zátěží spuštěných v systému Windows Server do virtuálního počítače infrastruktury jako služby (IaaS). Modul představuje použití Azure Migrate k posouzení a migraci místních instancí Windows Serveru do Microsoft Azure. Modul také popisuje, jak migrovat pracovní zátěž spuštěnou v systému Windows Server do virtuálního počítače (VM) infrastruktury jako služby (IaaS) a do systému Windows Server 2022 pomocí nástrojů pro migraci Windows Server nebo služby Storage Migration Service. Nakonec tento modul popisuje, jak používat nástroj Azure Migrate App Containerization ke kontejnerizaci a migraci aplikací ASP.NET do Azure App Service.

 • Migrujte místní instance Windows Serveru na virtuální počítače Azure IaaS
 • Upgradujte a migrujte virtuální počítače Windows Server IaaS
 • Kontejnirizujte a migrujte aplikace ASP.NET do Azure App Service
 • Lab: Migrace místních serverů virtuálních počítačů na virtuální počítače IaaS
 • Implementace hodnocení a zjišťování virtuálních počítačů Hyper-V pomocí Azure Migrate
 • Implementace migrace úloh Hyper-V pomocí Azure Migrate

Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:

 • Naplánovat si strategii migrace a vyberte vhodné nástroje pro migraci.
 • Provést posouzení a zjišťování serveru pomocí Azure Migrate.
 • Migrovat úlohy Windows Server na úlohy virtuálních počítačů Azure pomocí Azure Migrate.
 • Vysvětlit, jak migrovat úlohy pomocí nástrojů pro migraci systému Windows Server.
 • Migrovat souborové servery pomocí služby Storage Migration Service.
 • Objevit a kontejnerizovat aplikace ASP.NET běžící na Windows.
 • Migrovat kontejnerizovanou aplikaci do Azure App Service.

Modul 8: Server a monitorování výkonu ve Windows Server

Tento modul představuje řadu nástrojů pro sledování operačního systému a aplikací na počítači se systémem Windows Server a také popisuje, jak nakonfigurovat systém pro optimalizaci účinnosti a řešení problémů. Modul popisuje, jak Prohlížeč událostí poskytuje pohodlné a dostupné místo pro pozorování událostí, ke kterým dochází, a jak interpretovat data v protokolu událostí. Modul také popisuje, jak auditovat a diagnostikovat prostředí Windows Server pro dodržování předpisů, aktivitu uživatelů a odstraňování problémů. Nakonec modul vysvětluje, jak odstraňovat poruchy služby AD DS nebo snížený výkon, včetně obnovy smazaných objektů a databáze AD DS, a jak řešit problémy s hybridním ověřováním.

 • Sledujte výkon systému Windows Server
 • Správa a monitorování protokolů událostí systému Windows Server
 • Implementujte auditování a diagnostiku Windows Serveru
 • Odstraňování problémů se službou Active Directory
 • Lab: Monitorování a odstraňování problémů se systémem Windows Server
 • Stanovení základní linie výkonu
 • Identifikace zdroje problému s výkonem
 • Zobrazení a konfigurace centralizovaných protokolů událostí

Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:

 • Vysvětlit základy ladění výkonu serveru.
 • Ke sledování výkonu serveru použít vestavěné nástroje v systému Windows Server.
 • Ke kontrole protokolů událostí použít Server Manager a Windows Admin Center.
 • Implementovat vlastní pohledy.
 • Nakonfigurugovat předplatné události.
 • Auditovat události Windows Server.
 • Nakonfigurovat systém Windows Server tak, aby zaznamenával diagnostické informace.
 • Obnovit databázi a objekty služby AD DS ve službě AD DS.
 • Odstranit problémy s replikací služby AD DS.
 • Odstranit problémy s hybridním ověřováním.

Modul 9: Implementace provozního monitorování v hybridních scénářích

Tento modul pokrývá používání nástrojů, procesů a osvědčených postupů pro monitorování a odstraňování problémů ke zefektivnění výkonu aplikací a dostupnosti virtuálních počítačů Windows Server IaaS a hybridních instancí. Modul popisuje, jak implementovat Azure Monitor pro virtuální počítače IaaS v Azure, implementovat Azure Monitor v místních prostředích a používat mapy závislostí. Modul pak vysvětluje, jak povolit diagnostiku pro získávání dat o virtuálním počítači, zobrazení metrik virtuálních počítačů v Azure Metrics Explorer a vytvoření výstrahy metriky pro monitorování výkonu virtuálního počítače. Modul pak popisuje, jak monitorovat výkon virtuálních počítačů pomocí Azure Monitor VM Insights. Modul poté popisuje různé aspekty řešení problémů v místě a připojení k hybridní síti, včetně toho, jak diagnostikovat běžné problémy s DHCP, překladem názvů, konfigurací IP a směrováním. Nakonec modul zkoumá, jak řešit problémy s konfigurací, které ovlivňují připojení k virtuálním počítačům Windows Server (VM) hostovaným v Azure, a také přístupy k řešení problémů se spouštěním virtuálních počítačů, rozšířeními, výkonem, úložištěm a šifrováním.

 • Monitorujte virtuální počítače Windows Server IaaS a hybridní instance
 • Monitorujte stav vašich virtuálních počítačů Azure pomocí Azure Metrics Explorer a výstrah metrik
 • Monitorujte výkon virtuálních počítačů pomocí Azure Monitor VM Insights
 • Odstraňování problémů s místními a hybridními sítěmi
 • Odstraňování problémů s virtuálními počítači Windows Server v Azure
 • Lab: Monitorování a odstraňování problémů s IaaS VM se systémem Windows Server
 • Povolení Azure Monitor pro virtuální počítače
 • Nastavení virtuálního počítače s diagnostikou spouštění
 • Nastavení pracovního prostoru Log Analytics a Azure Monitor VM Insights

Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:

 • Implementovat Azure Monitor pro virtuální počítače IaaS v Azure a v místních prostředích.
 • Implementovat Azure Monitor pro virtuální počítače IaaS v Azure a v místních prostředích.
 • Zobrazit metriky virtuálních počítačů v Průzkumníku metrik Azure.
 • Použít monitorovací data k diagnostice problémů.
 • Vyhodnotit protokoly Azure Monitor a nakonfigurujte Azure Monitor VM Insights.
 • Nakonfigurovat pracovní prostor Log Analytics.
 • Odstranit problémů s místním připojením a připojením k hybridní síti.
 • Odstranit problémy se selháním služby AD DS nebo se sníženým výkonem.
 • Obnovit odstraněné objekty zabezpečení a databázi služby AD DS.
 • Odstranit problémy s hybridním ověřováním.

Před absolvováním tohoto kurzu musí studenti mít:

 • Zkušenosti se správou operačního systému Windows Server a úloh Windows Serveru v místních scénářích, včetně AD DS, DNS, DFS, Hyper-V a File and Storage Services
 • Zkušenosti s běžnými nástroji pro správu Windows Serveru (předpokladem prvního předpokladu).
 • Základní znalost základních výpočetních, úložných, síťových a virtualizačních technologií společnosti Microsoft (implicitní v prvním předpokladu).
 • Zkušenosti a porozumění základním síťovým technologiím, jako je IP adresování, překlad názvů a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Zkušenosti s prací s Microsoft Hyper-V a základními koncepty virtualizace serverů a pochopení
 • Povědomí o základních bezpečnostních osvědčených postupech
 • Základní znalost technologií souvisejících s bezpečností (firewally, šifrování, vícefaktorová autentizace, SIEM/SOAR).
 • Základní znalost místní odolnosti výpočetních a úložných technologií na bázi Windows Server (Failover Clustering, Storage Spaces).
 • Základní zkušenosti s implementací a správou IaaS služeb v Microsoft Azure
 • Základní znalost Azure Active Directory
 • Vyzkoušejte si praktickou práci s klientskými operačními systémy Windows, jako je Windows 10 nebo Windows 11
 • Základní zkušenosti s prostředím Windows PowerShell

Pochopení následujících pojmů souvisejících s technologiemi Windows Server:

 • Vysoká dostupnost a zotavení po havárii
 • Automatizace
 • Sledování
 • Odstraňování problémů

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Navazující kurzy

AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure cz/sk en en/cz

Dodavatel: Microsoft

Oblast: Cloud

Cena od:

26 400 Kč bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa