AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

Kód kurzu: AZ700P

Tento kurz učí síťové inženýry, jak navrhovat, implementovat a udržovat síťová řešení Azure.
Tento kurz pokrývá proces návrhu, implementace a správy základní síťové infrastruktury Azure, připojení hybridních sítí, vyrovnávání zátěže provozu, směrování sítě, soukromý přístup ke službám Azure, zabezpečení a monitorování sítě.
Zjistěte, jak navrhnout a implementovat zabezpečenou, spolehlivou síťovou infrastrukturu v Azure a jak vytvořit hybridní připojení, směrování, soukromý přístup ke službám Azure a monitorování v Azure.

21 600 Kč

26 136 Kč s DPH

Nejbližší termín od 05.08.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 05.08.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 21 600 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.09.2024

Místo konání: Praha

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 22 080 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 09.09.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 21 600 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 20.11.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 21 600 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 16.12.2024

Místo konání: Praha

Forma: Prezenční

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 22 080 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 3 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 22 080 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Virtuální 3 dny en 21 600 Kč Registrovat
02.09.2024 Praha Prezenční 3 dny cz/sk 22 080 Kč Registrovat
09.09.2024 Virtuální 3 dny en 21 600 Kč Registrovat
20.11.2024 Virtuální 3 dny en 21 600 Kč Registrovat
16.12.2024 Praha Prezenční 3 dny cz/sk 22 080 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 3 dny en/cz 22 080 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Tento kurz je pro síťové inženýry, kteří se chtějí specializovat na síťová řešení Azure. Síťový inženýr Azure navrhuje a implementuje základní síťovou infrastrukturu Azure, hybridní síťová připojení, přenos zátěže, směrování sítě, soukromý přístup ke službám Azure, zabezpečení a monitorování sítě. Síťový inženýr Azure bude spravovat síťová řešení pro optimální výkon, odolnost, rozsah a zabezpečení.

Struktura kurzu

Modul 1: Úvod do Azure Virtual Networks

V tomto modulu se dozvíte, jak navrhnout a implementovat základní prostředky Azure Networking, jako jsou virtuální sítě, veřejné a privátní IP adresy, DNS, partnerský vztah virtuální sítě, směrování a Azure Virtual NAT.

Lekce

 • Prozkoumejte Azure Virtual Networks
 • Nakonfigurujte služby veřejné IP
 • Navrhněte překlad názvů pro vaši virtuální síť
 • Povolte konektivitu Cross-VNet s peeringem
 • Implementujte směrování provozu virtuální sítě
 • Nakonfigurujte přístup k internetu pomocí Azure Virtual NAT

Lab: Cvičení: návrh a implementace virtuální sítě v Azure, Cvičení: konfigurace nastavení DNS v Azure, Cvičení: propojení dvou virtuálních sítí Azure pomocí globálního partnerského vztahu virtuální sítě

Modul 2: Návrh a implementace hybridních sítí

V tomto modulu se dozvíte, jak navrhnout a implementovat hybridní síťová řešení, jako jsou připojení VPN typu Site-to-Site, připojení VPN typu Point-to-Site, Azure Virtual WAN a Virtual WAN hub.

Lekce

 • Navrhněte a implementujte Azure VPN Gateway
 • Propojte sítě pomocí připojení VPN typu Site-to-site
 • Připojte zařízení k sítím pomocí připojení VPN typu Point-to-site
 • Připojte vzdálené prostředky pomocí Azure Virtual WAN
 • Vytvořte síťové virtuální zařízení (NVA) ve virtuálním rozbočovači

Lab: Cvičení: vytvoření virtuální sítě WAN pomocí Azure Portal, cvičení: vytvoření a konfigurace brány virtuální sítě

Modul 3: Navrhněte a implementujte Azure ExpressRoute

V tomto modulu se dozvíte, jak navrhnout a implementovat možnosti Azure ExpressRoute, ExpressRoute Global Reach, ExpressRoute FastPath a ExpressRoute Peering.

Lekce

 • Prozkoumejte Azure ExpressRoute
 • Navrhněte nasazení ExpressRoute
 • Nakonfigurujte partnerský vztah pro nasazení ExpressRoute
 • Připojte okruh ExpressRoute k virtuální síti
 • Propojte geograficky rozptýlené sítě s globálním dosahem ExpressRoute
 • Zlepšete výkon datových cest mezi sítěmi pomocí ExpressRoute FastPath
 • Odstraňte problémy s připojením ExpressRoute

Lab: Cvičení: konfigurace brány ExpressRoute, Cvičení: zajištění okruhu ExpressRoute

Modul 4: Vyrovnávání zátěže bez HTTP(S) provozu v Azure

V tomto modulu se dozvíte, jak navrhnout a implementovat řešení pro vyrovnávání zátěže pro provoz bez HTTP(S) v Azure pomocí Azure Load Balancer a Traffic Manager.

Lekce

 • Prozkoumejte vyrovnávání zátěže
 • Navrhněte a implementujte nástroj pro vyrovnávání zatížení Azure pomocí Azure Portal
 • Prozkoumejte Azure Traffic Manager

Lab: Cvičení: vytvoření profilu Traffic Manager pomocí Azure Portal, Cvičení: vytvoření a konfigurace nástroje pro vyrovnávání zatížení Azure

Modul 5: Vyrovnávání zátěže HTTP(S) provozu v Azure

V tomto modulu se dozvíte, jak navrhnout a implementovat řešení pro vyrovnávání zátěže pro HTTP(S) provoz v Azure s Azure Application Gateway a Azure Front Door.

Lekce

 • Navrhněte aplikační bránu Azure
 • Nakonfigurujte bránu Azure Application Gateway
 • Navrhněte a nakonfigurujte přední dveře Azure

Lab: Cvičení: nasazení Azure Application Gateway, Cvičení: vytvoření předních dveří pro vysoce dostupnou webovou aplikaci

Modul 6: Navrhněte a implementujte zabezpečení sítě

V tomto modulu se naučíte navrhovat a implementovat řešení zabezpečení sítě, jako je Azure DDoS, Azure Firewalls, skupiny zabezpečení sítě a brána webových aplikací.

Lekce

 • Zabezpečte své virtuální sítě na Azure Portal
 • Nasaďte Azure DDoS Protection pomocí Azure Portal
 • Nasaďte skupiny zabezpečení sítě pomocí Azure Portal
 • Navrhněte a implementujte Azure Firewall
 • Práce s Azure Firewall Manager
 • Implementujte bránu firewall webové aplikace na předních dveřích Azure

Lab: Cvičení: nasazení a konfigurace Azure Firewall pomocí Azure Portal, Cvičení: zabezpečení virtuálního centra pomocí Azure Firewall Manager, Cvičení: konfigurace ochrany DDoS ve virtuální síti pomocí Azure Portal

Modul 7: Navrhněte a implementujte soukromý přístup ke službám Azure

V tomto modulu se naučíte navrhovat a implementovat soukromý přístup ke službám Azure pomocí Azure Private Link a koncovým bodům služeb virtuální sítě.

Lekce

 • Vysvětlete koncové body služeb virtuální sítě
 • Definujte službu Private Link Service a soukromý koncový bod
 • Integrujte Private Link s DNS
 • Integrujte svou App Service s virtuálními sítěmi Azure

Lab: Cvičení: omezení síťového přístupu k prostředkům PaaS pomocí koncových bodů virtuálních síťových služeb, Cvičení: vytvoření privátního koncového bodu Azure pomocí Azure PowerShell

Modul 8: Navrhněte a implementujte monitorování sítě

V tomto modulu se naučíte navrhovat a implementovat řešení pro monitorování sítě, jako je Azure Monitor a Network Watcher.

Lekce

 • Monitorujte své sítě pomocí Azure Monitor
 • Monitorujte své sítě pomocí Azure Network Watcher

Lab: Cvičení: Monitorujte prostředek nástroje pro vyrovnávání zatížení pomocí Azure Monitor

Předpokládané znalosti

Úspěšní síťoví inženýři Azure začínají tuto roli se zkušenostmi s podnikovými sítěmi, místní nebo cloudovou infrastrukturou a zabezpečením sítě.

 • Pochopení místních virtualizačních technologií, včetně virtuálních počítačů, virtuálních sítí a virtuálních pevných disků.
 • Pochopení konfigurací sítě, včetně TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtuálních privátních sítí (VPN), firewallů a šifrovacích technologií.
 • Pochopení softwarově definovaných sítí.
 • Pochopení metod hybridního síťového připojení, jako je VPN.
 • Pochopení odolnosti a obnovy po havárii, včetně vysoké dostupnosti a operací obnovy.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa