AZ-040 Automating Administration with Windows PowerShell

Kód kurzu: AZ040P

Tento kurz poskytuje studentům základní znalosti a dovednosti pro používání prostředí Windows PowerShell pro správu a automatizaci správy serverů Windows.

Tento kurz poskytuje studentům dovednosti identifikovat a sestavit příkaz, který potřebují k provedení konkrétního úkolu. Kromě toho se studenti naučí, jak vytvářet skripty pro provádění pokročilých úkolů, jako je automatizace opakujících se úkolů a generování zpráv.

Tento kurz poskytuje nezbytné dovednosti podporující širokou škálu produktů společnosti Microsoft, včetně Windows Server, Windows Client, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Microsoft SQL Server a Microsoft System Center. V souladu s tímto cílem se tento kurz nezaměří na žádný z těchto produktů, ačkoli Windows Server, který je společnou platformou pro všechny tyto produkty, poslouží jako příklad technik, které tento kurz učí.

29 520 Kč

35 719 Kč s DPH

Nejbližší termín od 22.07.2024

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 22.07.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 02.09.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 25.11.2024

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 29 520 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
22.07.2024 Virtuální 5 dnů en 29 520 Kč Registrovat
02.09.2024 Virtuální 5 dnů en 29 520 Kč Registrovat
25.11.2024 Virtuální 5 dnů en 29 520 Kč Registrovat
Na vyžádání Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 29 520 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří již mají zkušenosti s obecnou správou Windows Server a Windows klientů a kteří se chtějí dozvědět více o používání prostředí Windows PowerShell administration. Nepředpokládá se žádná předchozí zkušenost s jakoukoli verzí prostředí Windows PowerShell nebo skriptovacím jazykem. Tento kurz je také vhodný pro IT profesionály, kteří již mají zkušenosti se správou serverů, včetně Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server a System Center.

Struktura kurzu

Modul 1: Začínáme s prostředím Windows PowerShell

Tento modul vás seznámí s prostředím Windows PowerShell a poskytne přehled funkcí tohoto produktu. Modul vysvětluje, jak nakonfigurovat a začít s prostředím Windows PowerShell. Vysvětluje také, jak spouštět příkazy a používat integrovaný systém nápovědy v prostředí Windows PowerShell.

Modul 2: Windows PowerShell pro správu lokálních systémů

Tento modul vás seznámí s různými typy cmdlets běžně používaných pro správu systému. I když můžete hledat cmdlets pokaždé, když potřebujete provést nějaký úkol, je efektivnější těmto rutinám alespoň základně rozumět. Tento modul také vysvětluje, jak nainstalovat a začít používat Windows PowerShell ve Windows 10.

Modul 3: Práce s kanálem Windows PowerShell

Tento modul představuje funkci kanálu prostředí Windows PowerShell. Funkce kanálu je součástí několika prostředí příkazového řádku, jako je například příkazový řádek v operačním systému Windows. Funkce kanálu v prostředí Windows PowerShell však poskytuje složitější, flexibilnější a schopnější funkce ve srovnání s jinými prostředími. Tento modul vám poskytne dovednosti a znalosti, které vám pomohou používat Windows PowerShell efektivněji.

Modul 4: Použití PSProviders a PSDrives

Tento modul představuje adaptéry PSProviders a PSDrives. PSProvider je v podstatě adaptér Windows PowerShell, díky kterému určitá forma úložiště připomíná diskovou jednotku. PSDrive je skutečné připojení k určité formě úložiště. Tyto dva adaptéry můžete použít pro práci s různými formami úložiště pomocí stejných příkazů a technik, jaké používáte pro správu systému souborů.

Modul 5: Dotazování informací o správě pomocí CIM a WMI

Tento modul vás seznámí se dvěma paralelními technologiemi: Windows Management Instrumentation (WMI) a Common Information Model (CIM). Obě tyto technologie poskytují místní a vzdálený přístup k úložišti informací o správě, včetně přístupu k robustním informacím dostupným z operačního systému, počítačového hardwaru a nainstalovaného softwaru.

Modul 6: Práce s proměnnými, poli a hashovacími tabulkami

Tento modul vám poskytuje dovednosti a znalosti potřebné k používání proměnných, polí a hash tabulek v prostředí Windows PowerShell.

Modul 7: Skriptování prostředí Windows PowerShell

Tento modul vysvětluje, jak zabalit příkaz prostředí Windows PowerShell do skriptu. Skripty umožňují provádět opakující se úkoly a složitější úkoly, které nelze provést jediným příkazem.

Modul 8: Správa vzdálených počítačů pomocí prostředí Windows PowerShell

Tento modul vás seznámí s technologií vzdálené komunikace Windows PowerShell, která vám umožní připojit se k jednomu nebo více vzdáleným počítačům a dát jim pokyn, aby spouštěli příkazy vaším jménem.

Modul 9: Správa prostředků Azure pomocí PowerShellu

Tento modul poskytuje informace o Azure PowerShell. Představuje také Azure Cloud Shell. Vysvětluje, jak spravovat virtuální počítače Azure pomocí PowerShellu. Modul také popisuje, jak můžete spravovat úložiště a předplatná Azure pomocí Azure PowerShell.

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa