Hands of business man working on finishing last missing pieces of jigsaw on the white desk – critical thinking and problem solving business concept
Hands of business man working on finishing last missing pieces of jigsaw on the white desk – critical thinking and problem solving business concept

Kritické myšlení (Data Mind)

Cíl: Účastníci se naučí jak logicky zhodnotit informace a dát je do správných souvislostí, nepodlehnout manipulaci, strukturu a techniky argumentace v debatách, diskusi, prezentaci, atd., Jak vést smysluplné debaty a umět se ohradit, projevit nesouhlas, umět se správně rozhodovat při řešení problémů.

Klíčová témata:

  • Principy Kritické debaty – základ úspěšného a udržitelného řešení problémů.
  • Východiskové úvahy ke kritické debatě. Příprava. Průběh. Aspekty ovlivňující průběh kultivované debaty.
  • Selektivní vnímání. Jak funguje a jak ho eliminovat u sebe i u druhých.
  • Z čeho vychází manipulace, její projevy, techniky manipulace a proč má člověk tendenci manipulovat.
  • Verbální kotvy. Jak se ohradit, projevit nesouhlas a ubránit se manipulaci.
  • Argument a jeho struktura. Argumentační chyby.
  • Kognitivní klamy a předsudky.
  • Metoda rozhodování v diskuzi při řešení problémů „Myšlení rychlé a pomalé“, autor Daniel Kahneman.
  • Gamifikace online hry „Blocker“ a „Enigma“, zážitkové hry „Krycí jména“, – propojení s praxí účastníků.
  • Offline video ukázky.

Jak připravujeme kurzy?

Krok 1

Zjistíme Vaše potřeby, pomůžeme definovat cíle školení a navrhneme koncept tréninku. Pracujeme s managementem, zadavatelem na přípravě programu a obsahu.

  • Dotazník očekávání účastníků.
  • Diskuze s managementem, jeho očekávání.
  • Mystery shopping – dle potřeby.

Krok 2

V tréninku maximálně využíváme a kombinujeme vlastní zkušenosti, případové studie a modelové situace se zkušenostmi účastníků. Dle potřeb kombinujeme a volíme formy tréninku.

  • Forma workshopu.
  • Forma interaktivního tréninku.
  • Forma skupinového koučinku.

Krok 3

Úspěch programu se projeví zavedením nových dovedností do praxe. Spolupracujeme s managementem v této transformaci.

  • Hodnotící dotazníky.
  • Závěrečné zprávy.
  • Hodnotící schůzka s managementem, zadavatelem.

Máte zájem o kurz na míru?

Chráněno službou reCAPTCHA (Ochrana soukromí, Smluvní podmínky)