Kritické myšlení a obrana proti manipulaci
Kritické myšlení a obrana proti manipulaci

Kritické myšlení a obrana proti manipulaci

Co je cílem?

Jak čelit záplavě informací různé kvality? Manipulaci různé intenzity? Význam kritického myšlení vzrůstá s množstvím informačních zdrojů a konfliktních zájmů. Téma protíná řadu oblastí, proto kurz v komprimované formě přináší praktické přístupy spojené sjednocujícími principy. V kurzu se prolínají převážně dvě hlavní hlediska:

 1. Kritické myšlení především v souvislosti s poznáním a kritérii pravdivosti.
 2. Souvislosti s komunikací a zejména komunikací manipulativní.

Klíčová témata

 • Poznání – Kognitivní zkreslení. Klamy a sebeklamy.
 • Informace – Kvalita. Kontext. Míra přesnosti a úplnosti. Relevance.
 • Univerzální instrumenty kritického myšlení – Logika a její meze. Kontext. Dynamika. Elementární myšlenkové operace a jejich limity.
 • Věda a technika – Objektivita. Vědecká metoda. Vědecká pravda.
 • Extrémní manipulace – Brainwashing.
 • Komunikace – Limity jazyka. Komunikační triky, fauly a klamné manévry. Sebeobrana proti manipulativnímu jednání.
 • Aspekty kulturní – Selekce. Cenzura. Autocenzura. Newspeak. Doublespeak. Overtonova okna. Religiozita. Dogma. Tabu.
 • Aspekty právní – Právo, zákony, stát, legalita a legitimita.
 • Technické prostředky manipulace – Deep fake.

Jak připravujeme kurzy?

Krok 1

Zjistíme Vaše potřeby, pomůžeme definovat cíle školení a navrhneme koncept tréninku. Pracujeme s managementem, zadavatelem na přípravě programu a obsahu.

 • Dotazník očekávání účastníků.
 • Diskuze s managementem, jeho očekávání.
 • Mystery shopping – dle potřeby.

Krok 2

V tréninku maximálně využíváme a kombinujeme vlastní zkušenosti, případové studie a modelové situace se zkušenostmi účastníků. Dle potřeb kombinujeme a volíme formy tréninku.

 • Forma workshopu.
 • Forma interaktivního tréninku.
 • Forma skupinového koučinku.

Krok 3

Úspěch programu se projeví zavedením nových dovedností do praxe. Spolupracujeme s managementem v této transformaci.

 • Hodnotící dotazníky.
 • Závěrečné zprávy.
 • Hodnotící schůzka s managementem, zadavatelem.

Máte zájem o kurz na míru?

Chráněno službou reCAPTCHA (Ochrana soukromí, Smluvní podmínky)

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa