Jaké výhody přináší řízení projektů skrze ITIL?

16. 3. 2023

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je rámec, který poskytuje pokyny pro správu služeb IT. Používá se již více než 30 let a prošel několika aktualizacemi, aby zůstal relevantní pro vyvíjející se potřeby organizací. ITIL hojně využívají společnosti a organizace po celém světě ke zlepšení svých postupů řízení IT služeb. Řízení projektů pomocí ITIL přináší několik výhod, včetně vyšší efektivity, snížení nákladů a vyšší spokojenosti zákazníků.

Zvýšení efektivity:

ITIL pomáhá identifikovat oblasti, kde lze procesy zefektivnit a optimalizovat. Poskytuje soubor osvědčených postupů pro řízení projektů, což umožňuje konzistentní a standardizované řízení projektů v celé organizaci. Směrnice ITIL pro řízení projektů umožňují společnostem zvýšit efektivitu optimalizací procesů a pracovních postupů. Dodržování těchto osvědčených postupů může organizacím pomoci zefektivnit procesy poskytování IT služeb, zkrátit dobu odezvy a zvýšit produktivitu.

Snížení nákladů:

Přijetím osvědčených postupů ITIL pro řízení projektů mohou organizace snížit náklady tím, že odstraní zbytečné procesy a činnosti. To umožňuje soustředit zdroje na kritické činnosti, které přinášejí organizaci skutečnou hodnotu. Optimalizací procesů a pracovních postupů mohou organizace zkrátit čas a snížit zdroje potřebné k poskytování IT služeb, což vede k významným úsporám nákladů. Studie provedená společností AXELOS, zjistila, že společnosti, které implementovaly ITIL, snížily své náklady na IT v průměru o 26 %.

Zvýšená spokojenost zákazníků:

ITIL je orientován na zákazníka, což znamená, že se zaměřuje na poskytování IT služeb, které splňují jeho potřeby. Využitím ITIL k řízení projektů mohou společnosti zajistit, že jejich IT služby budou poskytovány včas, efektivně a účelně. To může vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků, což je nezbytné pro dlouhodobé udržení zákazníků a dobré pověsti. Podle průzkumu provedeného společností AXELOS 89 % organizací, které implementovaly ITIL, zaznamenalo vyšší spokojenost u zákazníků.

Větší agilita:

Osvědčené postupy ITIL pro řízení projektů podporují agilitu, což organizacím umožňuje rychle reagovat na měnící se obchodní potřeby. Přijetím těchto postupů mohou organizace zlepšit svou schopnost přizpůsobovat se změnám a zůstat konkurenceschopné v dnešním rychlém podnikatelském prostředí.

ITIL byl přijat organizacemi po celém světě, aby zlepšily své postupy řízení IT služeb. Přijetím rámce ITIL pro řízení projektů mohou organizace zlepšit svou efektivitu, snížit náklady, zvýšit spokojenost zákazníků a stát se agilnějšími. Objevte výhody rámce ITIL na našem úvodním kurzu ITIL Foundation a příjměte ITIL i ve vaší organizaci.

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa