ITSM cesta v kariérním a osobním rozvoji

12. 6. 2019

Přemýšlíte, jak pokračovat ve vaší kariéře? Prohlédněte si přehled od společnosti AXELOS. Naleznete zde doporučení cesty a kvalifikace, na které se můžete zaměřit v dalším kariérním a osobním rozvoji v oblasti řízení projektů, programů a portfolií v oblasti IT služeb. 

V přehledu si můžete vybrat na jaké dovednosti a certifikace se zaměříte pro váš další osobní rozvoj, kam se můžete rozvíjet po kariéře.

Čísla 1-5 jsou ukazatelem úrovně dovedností, přičemž pět znamená, že pracujete s nejvyšší úrovní odpovědnosti a dovedností.

 

Ve Vzdělávacím centru EDU Trainings vás připravíme na potřebnou certifikaci v oblasti řízení projektů, programů a portfolií na našich kurzech:

ITIL/ITSMProject Management

 

 • Koordinátor

Koordinátor projektu koordinuje harmonogram, rozpočet, otázky a rizika projektu. Jeho úkolem je zajistit, aby byl projekt dobře organizovaný a aby fungoval hladce. To může zahrnovat komunikaci s různými odděleními v organizaci. Koordinátoři projektů musí vynikat v rychle se rozvíjejícím a náročném pracovním prostředí.

 

 • Projektový manažer

Projektový manažer spouští, plánuje, realizuje a ukončuje projekt. Předvídá rizika a řídí projektový tým k úspěšnému cíli. Reportuje stav projektu tomu, kdo projekt financuje. Připravuje všechny plány projektu, monitoruje a řídí odchylky od plánů a změny. Sestavuje, řídí a vede tým. Komunikuje se zainteresovanými stranami. Odpovídá za dodání výstupů projektu.

 

 • Programový manažer

Osoba zodpovědná za správu programu se často nazývá programový manažer. Role programového manažera se liší v závislosti na organizaci. Některé organizace zdůrazňují obchodní aspekty role. Jiní se zaměřují na IT nebo technologie a zdůrazní specifické technické a projektové kvalifikace. Manažeři programů vedou ke konečnému plnění mezifunkčního programu, od utváření přístupu k poskytování požadovaných výsledků.

 

 • Portfolio manažer

Manažeři portfolia jsou finanční profesionálové, kteří spravují investiční portfolia. V závislosti na typu úlohy správy portfolia může manažer portfolia pracovat pro jednotlivé klienty nebo jako součást větší firmy nebo finanční instituce. Hlavním cílem portfolio manažerů je maximalizace výnosů při přiměřeném riziku a dlouhodobá prosperita. Obecně platí snaha o vyrovnání poměru riziko/výnos formou diverzifikace portfolia. Jsou však i případy, kdy se manažeři zaměřují na rizikové tituly.

 

 • PMO (projektová, programová a portfolio kancelář)

Dalšími pozicemi, se kterými se můžeme v projektovém řízení setkat, jsou pozice v rámci PMO – projektové, programové a portfolio kanceláře. Konktrétně se může jednat o pozici PMO koordinátor, PMO Analyst nebo PMO Manažer. Tito specialisté v rámci PMO poskytují expertní a administrativní podporu při řízení projektů a programů projektovým a programových manažerům.

Úloha kanceláře pro řízení projektů (PMO) v organizacích se liší podle typu organizace a projektů, které je třeba realizovat. Mezi nejběžnější oblasti práce nebo role PMO patří:

 • Podpora projektu
 • Proces řízení projektu
 • Sběr dat
 • Řízení portfolia

 

 • Specialisté

Techničtí specialisté se věnují konkrétním oblastem v řízení projektů. V první řadě projektovému plánování, odhadování, analýze rizik, kvality a analýze přínosů.

Jedná se o pozice:

 • Project Planner
 • Project Estimator
 • Risk Analyst
 • Quality Analyst
 • Benefits Analyst

 

Další přehled je pro kariérní cestu v ITIL Intermediate Lifecycle.

Čísla 1-5+ jsou ukazatelem úrovně dovedností, přičemž pět znamená, že pracujete s nejvyšší úrovní odpovědnosti a dovedností.

PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa