ITIL dnes – co využít a co neočekávat

15. 2. 2019

Fenomenální úspěch ITILu, pracovního rámce pro řízení služeb IT mohou někdy provázet nepřesné představy o tom, co lze od této masívní sbírky osvědčených praktik, metod a koncepcí čekat.

 

  1. Komprimované popisy praktik vypadají abstraktně, ale není to teorie.

V ITILu jde o praktické a v praxi ověřené postupy, ale „praktické“ neznamená vždy „konkrétní“. (Abstrakce je velmi praktická věc, máme-li znalosti zkomprimovat do malého objemu). ITIL ani nemůže nabídnout konkrétní (specifická) řešení, protože specifiky se organizace odlišují.

 

  1. Výsledné vs. instrumentální hodnoty.

Přínosem ITILu, nejsou jen určité cílové hodnoty, ale především instrumenty, které nabízí. Nedostanete vždy už chycenou rybu (např. hotový proces), ale naučíte se ryby chytat  (např. procesy správně zkonstruovat a nastavit).

  1. Souvislosti, celkový obraz.

Pro vytěžení maxima z ITILu je zásadně důležité pochopení celkového obrazu, souvislostí mezi organizačními prvky, strukturami a procesními činnostmi. Kdo se orientuje v myšlenkovém rámci, doplní si snadno pořebné detaily popisované v ITILu bohatými seznamy.

 

  1. Otevřenost a schopnost integrovat.

Otevřenost ITILu vůči jiným (zvl. „sousedním“ či příbuzným) pracovním rámcům mu dává jeho životaschopnost. Integrace užitečných praktik a standardů z jiných rozvíjejících se oblastí pokračuje i nadále.

Připravovaná nová verze zachová hodnoty ITILv3/2011 a obohatí je o výbavu do zrychlující se ekonomiky a o nástroje umožňující udržet kontrolu a přehled ve stále složitějších podmínkách.

 

Co ITIL nenabízí:

Co ITIL poskytuje:

Konkrétní strategie služeb pro podnik či organizační jednotku.

Konceptuální nástroje, metody a postupy pro analýzu podmínek a vytvoření účinné strategie služeb.

Hotové procesy šité na míru organizaci.

Doporučené procesní aktivity osvědčené v nejrůznějších prostředích a nástroje k jejich konkretizaci pro specifické prostředí.

Konkrétní definice organizačních řešení.

Osvědčené role, funkce a jejich typické pracovní náplně (zodpovědnosti, pravomoci). Charakteristiky, výhody a nevýhody různých organizačních struktur. Nástroje k jejich konkretizaci pro specifickém prostředí.

Popisy konkrétního designu služeb IT a jejich technologií.

Konceptuální přístupy pro designování služeb a jejich prvků a součástí na úrovni technických i lidských zdrojů a organizačních uspořádání.

Specifické postupy pro uvádění služeb do provozu.

Komplexní rámec pro řízení dynamiky změn a zajištění optimálního poměru jejich výsledků/vkladů.

Provozní detaily pro každé pracoviště.

Návody k uspořádání přínosného a účinného fungování dodávky a řízení služeb IT.

Hotový systém řízení kvality.

Základní kameny a principy pro budování systému zlepšování služeb IT a jejich řízení.

 

Autor: František Dvořák 

 

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa