outlook
outlook

ITIL® 4 STRATEGIST: DIRECT, PLAN AND IMPROVE (DPI)

26. 8. 2020

Jedná se o univerzální modul, který je klíčovou součástí obou proudů ITIL ® 4 Managing Professional a ITIL ® 4 Strategic Leader. Je vhodný pro IT a digitální manažery všech úrovní podílejících se na sladění práce s organizační strategií, nebo na rozvoji neustále se zlepšujícího týmu nebo služby. DPI pomůže každému, kdo se podílí na plánování práce, zlepšování produktů a řízení organizačních změn a také těm, kdo jsou zodpovědní za propojení s řízením, riziky a dodržováním předpisů.

Tento třídenní kurz poskytuje odborníkům v oblasti IT praktické dovednosti potřebné k vytvoření organizace „učení a zdokonalování“ IT se silným a účinným strategickým směrem.

Kurz ITIL® 4 STRATEGIST: DIRECT, PLAN AND IMPROVE (DPI) se zaměřuje na tyto klíčové praktiky ITIL 4:

  • Neustálé zlepšování
  • Měření a vykazování
  • Řízení portfolia
  • Řízení organizačních změn
  • Řízení rizik

Další hlavní součástí kurzu je seznámení s dopadem agilních a „lean“ způsobů práce a tím, jak lze tyto metodiky využít ve prospěch vaší organizace. Kurz poskytuje praktické a strategické prvky pro plánování a poskytování průběžných vylepšení s nezbytnou obratností.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen vedoucím a manažerům IT na všech úrovních organizace, kteří se snaží získat označení ITIL Management Professional (MP) nebo ITIL Strategic Leader (SL), nebo kteří se podílejí na utváření směru a strategie IT.

Přehled termínů kurzu ITIL® 4 STRATEGIST: DIRECT, PLAN AND IMPROVE (DPI)

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa