outlook
outlook

ITIL® 4 aneb jak lépe řídit IT

22. 7. 2020

ITIL je nejuznávanější metodikou pro služby s podporou IT na světě a již více než 30 let poskytuje komplexní, praktický a osvědčený  návod, jak řídit IT, využívaný 90% firem z žebříčku Fortune 500.

ITIL vznikl v 80 letech a byl původně vytvořen vládou Velké Británie. Nyní je vlastníkem metodiky Axelos. Aktuální verze je ITIL 4 (únor 2019) a jde o update předchozí verze ITIL v3, resp. ITIL 2011.

ITIL 4 je nejvýraznější update, který je flexibilnější, agilnější a propojený s dalšími standardy a metodami. Pomáhá IT manažerům efektivně budovat, rozvíjet a optimalizovat uživatelsky přívětivé IT. Jak pro dodavatele, tak i pro klienty (uživatele) IT služeb. Navíc je kompatibilní s celou řadou dalších standardů, jako je PRINCE2, SCRUM, DevOps, IT4IT.

ITIL 4 již pomohl mnoha úspěšným organizacím vytvářet cenné výsledky, které splňují rostoucí požadavky zákazníků. Jedná se o sadu nejlepších praktik a díky nedávné aktualizaci zůstává i po 30 letech relevantní pro moderní podniky. V následujících týdnech si přiblížíme podrobněji jednotlivé moduly ITIL 4.

Metodika ITIL 4 se skládá ze sedmi základních modulů:

 

CO SE ZMĚNILO

Klíčovými prvky ITIL 4 jsou čtyři dimenze (the four dimension), hlavní zásady (the guiding principles), přechod od procesů k postupům a systém hodnot služeb (Service Value Systém), který poskytuje holistický přístup ke společnému vytváření hodnoty prostřednictvím servisních vztahů.

 

Service Value Systém (Systém hodnot služeb)

Systém hodnot služeb (SVS) je klíčovou součástí ITIL 4, která usnadňuje společné vytváření hodnot. Popisuje, jak všechny součásti a činnosti organizace spolupracují při vytváření hodnoty. Protože SVS má rozhraní s jinými organizacemi, tvoří ekosystém a může také vytvářet hodnotu pro tyto organizace, jejich zákazníky a zúčastněné strany.

Srdcem SVS je hodnotový řetězec služeb (service value chain) – flexibilní provozní model pro tvorbu, dodávku a neustálé zlepšování služeb. Hodnotový řetězec služeb (service value chain) definuje šest klíčových činností:

  • Plán (plan)
  • Zlepšit (Improve)
  • Zapojit (engage)
  • Navrhnout (design)
  • Změnit; získat / sestavit (transition; obtain/build)
  • Doručit a poskytnout podporu (deliver and support)

Ty mohou být kombinovány v mnoha různých sekvencích, což znamená, že hodnotový řetězec služeb umožňuje organizaci definovat řadu variant hodnotových toků, např. životní cyklus služby v3.

Flexibilita hodnotového řetězce služeb (service value chain) umožňuje organizaci účinně a efektivně reagovat na měnící se požadavky zúčastněných stran.

 

ČTYŘI ROZMĚRY (The four dimensions)

V ITIL 4 je klíčový holistický přístup ke správě služeb. Definuje čtyři dimenze, které jsou rozhodující pro úspěšné zjednodušení hodnoty pro zákazníky a další zúčastněné strany.

  • Organizace a lidé: Organizace potřebuje kulturu, která podporuje její cíle a správnou úroveň kapacity a kompetencí mezi svými pracovníky.
  • Informace a technologie: V kontextu SVS to zahrnuje informace a znalosti, jakož i technologie potřebné pro řízení služeb.
  • Partneři a dodavatelé: Jedná se o vztahy organizace s těmi dalšími podniky, které se podílejí na navrhování, zavádění, dodávkách, podpoře a neustálém zlepšování služeb.
  • Proudy hodnot a procesy (Value streams and processes): Jak různé části organizace fungují integrovaným a koordinovaným způsobem, je důležité, aby bylo možné vytvářet hodnoty prostřednictvím produktů a služeb.

Je nezbytné, aby byla každé z těchto dimenzí věnována náležitá pozornost, aby SVS zůstala vyvážená a účinná.

 

Přehled nabízených kurzů ITIL 4

 

ITIL CERTIFIKACE

Certifikační schéma ITIL 4 je vyvinuto tak, aby zůstalo kompatibilní se stávajícím certifikačním schématem. To znamená, že všechny stávající certifikace zůstávají v platnosti, dokud nebudou nahrazeny aktualizací. Pokud sbíráte i body v rámci Axelos programu, zůstávají vám i všechny kredity, které můžete jednoduše přenést do nového certifikačního schématu.

Certifikační schéma ITIL 4 nabídne hned několik úrovní. 

Základem zůstává ITIL 4 Foundation. Další modul je ITIL Specialist, který obsahuje 3 programy, dále ITIL Strategist, ITIL Leader a ITIL Master. Certifikační zkouška je povinnou součástí každého kurzu.

Jak přejít z ITIL v3 na ITIL 4? Využijte ITIL 4 Managing Professional transition module (přechodový modul) je navržen tak, aby umožnil uchazečům, kteří již absolvovali ITIL v3 snadno přejít na novou verzi 4. Mohou získat označení ITIL 4 Managing Professional, a to díky absolvování jednoho školení a jedné zkoušky.

Už jste viděli náš videoseriál zaměřený na ITIL 4? Pokud ne, sledujte youtube kanál „edutrainings“. Seriál pro vás připravilo EDU Trainings ve spolupráci s lektorkou Ludmilou Vráželovou.

 

©Copyright 2020 EDU Trainings s.r.o. The information contained herein is subject to change without notice. Nothing herein should by construed as constituting an additional warranty. EDU Trainings s.r.o. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Courses are delivered in association with Accredited Training Organization ATO Experts, Ltd. PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. Copyright © AXELOS Limited 2019. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa