Příspěvek na vzdělávání zaměstnanců pro firmy a OSVČ působící na území České republiky!

Dotácia obrázok CZ

 

MINISTERSTVÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR spustilo nový projekt s názvem „NPO – Digi POVEZ“, jehož prostřednictvím můžete jako firma požádat o finanční dotaci na vzdělávání vašich zaměstnanců. Dotace se vztahuje pouze na kurzy v oblasti informačních technologií a Průmyslu 4.0.

O dotaci mohou požádat: 

 • obchodní korporace,
 • osoby samostatně výdělečně činné – fyzické osoby,
 • státní a národní podniky,
 • právnické osoby zřízené zvláštním zákonem vykonávající podnikatelskou činnost,
 • nestátní nezisková organizace,
 • obec, kraj a dobrovolný svazek obcí,
 • církevní právnická osoba,
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků,
 • profesní, podnikatelská a odborová sdružení a svazy,
 • zaměstnavatelské a odborové svazy,
 • sdružování občanů,
 • sdružení podniků,
 • zájmová sdružení právnických osob,
 • spolky,
 • Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky ,
 • profesní komory,
 • svazy výrobních a spotřebních družstev,
 • družstva.

Dotace se nemohou zúčastnit:

 • subjekty, kterým byla poskytnuta veřejná podpora v projektech v rámci tematických výzev zaměřených na vzdělávání ve firmách,
 • školy a školská zařízení,
 • subjekty, které jsou organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi,
 • zaměstnanci, kteří vykovávají práci na základě dohody o provedení práce,
 • zaměstnanci, kteří nejsou občanem členských zemí EU.

Délka kurzu:

Minimální délka vzdělávacího programu je 16 hodin a maximální 80 hodin.

Výše příspěvků:

Mzdový příspěvek získáte ve výši 272,13 korun na člověkohodinu (každá hodina výuky).

Příspěvek na vzdělávání činní 263, 98 Kč na člověkohodinu.

Dotace se vyplácí na základě předložených dokladů po skončení vzdělávacího programu.

O dotaci je možné žádat od dubna 2024 do září 2025 online prostřednictvím webové aplikace na stránce https://www.uradprace.cz/app/npo-digi/.

Pokud máte jakékoli dotazy, nebo potřebujete s celým procesem pomoci, prosím kontaktujte nás na edu@edutrainings.cz.

Žijete na Slovensku? Podobný program funguje i zde!

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa