COBIT 2019: Nejčastější dotazy

26. 8. 2019

CO JE TO COBIT?

COBIT je rámec (framework) pro správu podnikových informací a technologií vytvořený mezinárodní asociací ISACA. COBIT definuje komponenty a konstrukční faktory pro vytvoření a udržení nejlépe vyhovujícího systému správy.
Celosvětově uznávaný rámec COBIT 2019 pomáhá zajistit efektivní EGIT, snadnější a na míru šitou implementaci a posiluje svou roli důležitého hybatele inovací a transformace podniků. Od svého založení se COBIT vyvinul v širší a komplexnější rámec pro správu a řízení informací a technologií (I&T) a nadále se prosazuje jako obecně přijímaný rámec pro správu I&T.

PROČ SE ZMĚNILO LOGO?

COBIT 5 byl vydán v roce 2012, takže je téměř 7 let starý. Od té doby se vyvinuly další rámce a standardy, vznikly nové technologie
a trendy v používání IT (např. Digitální transformace, DevOps) do kterých nebyl COBIT začleněn, a to si vyžádalo změnu. Aby zůstal relevantní, je nezbytné, aby se COBIT neustále vyvíjel a vyžadoval častější a plynulejší aktualizace. Červená šipka v logu symbolizuje tento pojem nepřetržitého vývoje. Kromě toho,
aby byla zajištěna efektivní kontrola verzí, budou všechny budoucí aktualizace označeny rokem odpovídajícím vydání nejaktuálnějších pokynů.


CO VŠE PATŘÍ DO COBIT 2019?

 • COBIT 2019 Framework: Úvod a metodika – úvod do klíčových konceptů COBIT 2019.
 • COBIT 2019 Framework: Cíle správy a řízení (Governance and Management Objectives) – komplexně popisuje 40 hlavních cílů správy a řízení, procesy v nich obsažené a další související komponenty. Tato příručka také odkazuje na jiné standardy a rámce.
 • COBIT 2019 Průvodce designem (Design Guide): Navrhování řešení správy informací a technologií – tato příručka zkoumá konstrukční faktory, které mohou ovlivnit správu a zahrnuje pracovní postup pro plánování přizpůsobeného systému správy pro podnik.
 • COBIT 2019 Příručka implementace (Implementation Guide): Implementace a optimalizace řešení správy informací a technologií – jde o update Příručky implementace COBIT 5 (Implementation guide) mapuje neustálé zlepšování správy. Může být použit v kombinaci s konstrukční příručkou COBIT 2019 (Design Guide).

ZAHRNUJE COBIT 2019 I OSTATNÍ MEZINÁRODNÍ STANDARDY A RÁMCE?

Jedním z hlavních principů uplatňovaných při vývoji COBIT 2019, bylo zachování pozice COBIT jako zastřešujícího rámce. COBIT tak pokračuje v harmonizaci s řadou příslušných norem, rámců nebo předpisů. COBIT 2019 zahrnuje odkazy a koncepty pocházející z jiných zdrojů (jiných IT standardů a rámců).

Znamená to:

 • COBIT 2019 neodporuje žádným pokynům v souvisejících normách
 • COBIT 2019 nekopíruje obsah těchto souvisejících norem
 • COBIT 2019 poskytuje ekvivalentní prohlášení nebo odkazy na související pokyny

Úplný seznam referenčních standardů a pokynů používaných při vývoji COBIT 2019 lze nalézt v PowerBooku COBIT 2019 Overview a také v rámci COBIT 2019 Framework: Úvod a metodika.

JAKÉ JSOU PRIMÁRNÍ ROZDÍLY MEZI COBITEM 2019 A COBITEM 5?

 • COBIT 2019 nabízí větší flexibilitu a otevřenost pro zvýšení měny a relevance COBIT.
 • Zavedení nových konceptů, jako jsou oblasti zaměření a konstrukční faktory, umožňuje přizpůsobení systému řízení potřebám podniku.
 • Aktualizované přizpůsobení globálním standardům, rámcům a osvědčeným postupům zvyšuje relevanci COBIT.
 • Model „open-source“ umožní globální komunitě správy věcí veřejných informovat o budoucích aktualizacích poskytováním zpětné vazby, sdílením aplikací a navrhováním vylepšení produktů z produktů frameworku a derivátů v reálném čase, přičemž k dalšímu vývoji COBITu dochází průběžně.
 • Nové pokyny a nástroje podporují vývoj nejvhodnějšího systému správy, což činí COBIT 2019 „normativnějším“.

JE K DISPOZICI ŠKOLENÍ NA COBIT 2019?

Ano, EDU Trainings nabízí školení COBIT 2019 Foundation, které slouží k přípravě účastníků na certifikační zkoušku. Tento kurz se ponoří do kontextu, komponent, výhod a hlavních důvodů,
proč se COBIT používá jako rámec správy informací a technologií.

OBSAH ŠKOLENÍ A TERMÍNY

Zdroj: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/FAQs-COBIT-2019.aspx

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa