Co je to IMDS a jaké jsou změny ve verzi 12.0

28. 8. 2019


IMDS (International Material Data System)
je databáze údajů o materiálech, používaných pro výrobu automobilů. Je to společný projekt velkých automobilových producentů (Audi, BMW, VW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a dalších), který vznikl jako reakce na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.

Cílem databáze je, aby automobilky měli přehled o materiálovém složení dílu, který jim dodavatel dodává, a to z důvodu jeho recyklace
a tím snížení negativních dopadů na životní prostředí. Informace o materiálovém složení se shromažďují a sdělují v rámci celého dodavatelského řetězce.

Pro sdílení informací se používá elektronický systém a informace o materiálovém složení dílů do něj vkládá dodavatel.

První věcí, kterou dodavatel musí udělat je registrovat se přes stránku www.mdsystem.com. Zároveň také dodavatel musí určit administrátora, tzn. člověka, který bude tuto databázi spravovat. Administrátor vyplňuje údaje o firmě a následně vkládá informace
o materiálovém složení dílů dodávaných do automobilového průmyslu.

Závazné požadavky jsou detailně definovány v aktuálně platném doporučení IMDS a jsou dostupné pro každého registrovaného uživatele IMDS.

 

IMDS – ZMĚNY VE VERZI 12.0 (od 9. května 2019) 

Vylepšení Průvodce regulací IMDS (IMDS Regulation Wizard).

 • Inteligentní řízení látek a materiálů pro BPR (Biocide Product Regulation) – zahrnují další kontroly při přidávání látek do materiálových MDS a přidávání interní matice zpracování.
 • Změny Průvodce regulací IMDS (IMDS Regulation Wizard):
  • zpřehlednění panelu pro vyhledávání
  • jasné textové štítky
  • úroveň pro Semi- / Komponentu: nahrazení „Produced in EEA info EEA? za „Produced in / imported into EEA?“ a přidání ikony pro otazník (?)
  • regulační informace (RI) – detaily výsledky změn
 • Nová verze MDS neobsahuje žádné regulační látky.   

Další úpravy (vylepšení):

 • Změny kontrol náhradních dílů a souvisejícího aplikačního kódu
 • Vylepšení kontroly doručených upozornění (Inbox Checks)
 • Odstranění německých názvů materiálů
 • Aktualizace recyklátů

 

Chcete se dozvědět více? Navštivte naše školení:

International Material Data System: Foundation (IMDS1) – garantovaný termín 23. – 24.9.2019 v Praze

REGISTROVAT SE

International Material Data System: Advanced + Upgrade (IMDS2) – garantovaný termín 25.9.2019 v Praze

REGISTROVAT SE

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa