Co je nového v systému IMDS 14.0? Přinášíme stručný přehled

5. 5. 2023

IMDS (International Material Data System) je webová platforma určená ke shromažďování a správě informací o materiálech používaných ve výrobcích v automobilovém průmyslu. Systém byl vyvinut světovými výrobci automobilů, aby zajistil soulad s mezinárodními předpisy v oblasti životního prostředí a směrnicemi EU. S vydáním verze IMDS 14.0 dne 10. května 2023 se platforma dočká několika vylepšení zaměřených na zlepšení uživatelského rozhraní, přesnosti dat a souladu s globálními předpisy. V tomto článku se budeme zabývat hlavními změnami v IMDS 14.0 a zdůrazníme výhody s nimi spojené.

Mix struktur

Ve verzi 13.2 bylo dříve existující kontrolní hlášení “Different types of nodes (components, semi-components, materials) are used at the same level” doplněno o větu“ This is only allowed for non-article semi components or materials, which are added to a part or assembly without specific shape, surface or design. […]”

V této verzi bude k dispozici možnost definovat účel nekomponentnů na stejné úrovni jako u komponentů (např. povrchové hmoty nebo maziva). Pokud bude takový účel definován pro všechny nekomponentny, nebude se při kontrole zobrazovat varovná zpráva. Například maziva nebo nátěrové hmoty. Díky této funkci může systém rozlišovat mezi referencemi na komponenty a nekomponenty, což usnadňuje generování přesných zpráv.

SC90 pro plněné/neplněné termoplasty

Nová verze také zavádí změny v kontrole SC90 pro klasifikace 5.1.a (plněné termoplasty) a 5.1.b (neplněné termoplasty). Nově bude tato kontrola změněna na kontrolu nejméně 5 % plnivých látek, resp. méně než 5 % plnivých látek. Kromě toho systém zavádí novou skupinu látek, do níž se seskupují všechny látky, které lze použít jako plniva v termoplastických polymerech, ale lze je použít i pro jiné vlastnosti, například pigmenty. Uživatelé mohou prohlásit, že látka je použita jako plnivo, zaškrtnutím políčka, a podíl této látky se započítá do kontroly 5 % plnivých látek.

Rozšířené kontaktní informace

Systém IMDS 14.0 obsahuje také funkci rozšířených kontaktních informací. Podobně jako u materiálových listů (MDS) bude možné k nově vytvořeným žádostem o MDS přiřadit kontaktní osobu. Tato funkce zobrazí kontaktní osobu v podrobnostech požadavku MDS a v e-mailech. V případě, že bude kontaktní osoba později deaktivována, bude místo ní zobrazen výchozí kontakt společnosti, stejně jako u MDS. Systém také žádá správce společností, aby každých 90 dní potvrdili nebo aktualizovali výchozí kontaktní osobu společnosti, aby bylo zajištěno, že je vždy správně nastavena.

Odhalení důvěrných látek podléhajících prohlášení

Dva týdny po každé aktualizaci GADSL/SVHC budou všechny nově označené látky zaznamenány ve všech materiálech, kde byly použity, a označeny jako „důvěrné“. Tento proces bude automatický a není třeba vytvářet ani zasílat/navrhovat nové verze materiálů, protože změna se projeví v již zveřejněných údajích. Nově odhalené látky se stanou viditelnými pro celý dodavatelský řetězec, což zvýší transparentnost a zajistí, že všechny zúčastněné strany budou informovány o všech změnách.

Kontrola starých MDS

Další důležitou funkcí systému IMDS 14.0 je kontrola starých MDS. Vlastní datové listy starší 10 let budou při kontrole vykazovat chybu a nebude možné je již navrhovat ani zveřejňovat. Místo toho je třeba vytvořit novou aktualizovanou verzi. To pomůže zajistit aktuálnost a přesnost všech údajů a zlepší to efektivitu procesů správy údajů. Výrobci materiálů mohou označit vlastní staré materiály jako „stále platné“ a vyhnout se tak kontrolnímu hlášení po dobu dalších pěti let.

Recyklace chemických látek a materiálů na bázi biologických materiálů

A konečně, IMDS 14.0 zavádí možnosti pro specifikaci chemické recyklace a podílů materiálů na biologické bázi. To bude zahrnovat možnosti deklarovat certifikaci podle určitého standardu (např. ISCC+) a hmotnostně vyvážený obsah pro materiály na biologické bázi a chemicky recyklované materiály. Nové informace o recyklaci/biologickém materiálu lze nastavit prostřednictvím nástroje Upload a budou součástí souborů ke stažení.

Díky těmto vylepšením bude systém IMDS výkonnější a uživatelsky přívětivější. Nové funkce zlepší transparentnost, přesnost údajů a procesy správy dat. Kromě toho bude v následujících verzích, včetně IMDS 14.0, hrát zásadní roli IMDS-AI, což je pokročilé rozhraní, do kterého bude systém zasazen.

Jak se můžete seznámit s novou verzí?

Pokud se orientujete v základních funkcionalitách IMDS a rádi byste se naučili s tímto programem pracovat efektivněji a zároveň se seznámit s novou verzí, pak bychom vám rádi doporučili náš kurz vedený lektorem International Material Data System: Advanced + Upgrade (IMDS2). Aktuálně se můžete registrovat na garantovaný termín tohoto kurzu, který proběhne 2. 6. 2023. Těšíme se na vás!

Podobné články

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa