Practical use of generative AI in a specific industry

Kód kurzu: PUGAISI

Náš dvoudenní workshop je navržen tak, aby poskytl účastníkům hluboké znalosti a praktické dovednosti v oblasti generativní AI a jejího využití v konkrétním odvětví. Tento program je poutavý, praktický a přináší reálnou hodnotu pro zlepšení vašich procesů v daném odvětví.

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 18 000 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžádání Virtuální 2 dny en/cz 18 000 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

Cílem tohoto workshopu je vybavit účastníky solidními základy v oblasti generativní AI, seznámit je s nejnovějšími trendy a technologiemi, a ukázat praktické aplikace pro zlepšení procesů v jejich specifickém odvětví. Prostřednictvím praktických cvičení a skupinových diskusí účastníci:

 • Porozumí praktické aplikaci generativní AI a její integraci do každodenní práce.
 • Zvýší efektivitu a přesnost procesů.
 • Objeví inovativní přístupy k řešení pracovních výzev.

Co Si Odnesete:

 • Hlubší Porozumění Generativní AI: Získejte hluboké porozumění generativní AI a jejím možnostem v daném odvětví.
 • Praktické Dovednosti: Naučte se efektivně využívat generativní AI nástroje a technologie ve svých projektech.
 • Inovativní Myšlení: Otevřete dveře novým možnostem a způsobům, jak zlepšit procesy ve svém odvětví.

Cílová skupina

 • Profesionálové v daném odvětví: Zajímající se o integraci generativní AI do svých procesů.
 • Manažeři a majitelé firem: Hledající způsoby, jak optimalizovat své procesy pomocí generativní AI.
 • Nadšenci do AI: Chtějící se dozvědět více o možnostech využití generativní AI v řešení specifických problémů.

Struktura kurzu

Den 1:

Úvod a Přehled Odvětví

 • Úvodní přivítání a přehled agendy.
 • Stručné seznámení s generativní AI a její význam pro [specifické odvětví].
 • Podrobný popis toho, co generativní AI je a jaké má schopnosti.
 • Specifické případy použití v [specifickém odvětví], zdůrazňující úspěšné implementace.

Hluboký Ponor do Případů Použití

 • Detailní analýza různých případů použití v rámci [specifického odvětví].
 • Diskuse o konkrétních řešeních, osvědčených postupech a získaných lekcích.
 • Prezentace případových studií od jiných firem v [specifickém odvětví].
 • Diskuse o úsilí požadovaném pro tyto projekty a jejich dopad.

Hodnocení Složitosti Projektu

 • Rámec pro hodnocení složitosti AI projektů.
 • Kritéria pro třídění projektů na rychlá vítězství a složité projekty.
 • Jak rozpoznat a upřednostnit projekty rychlého vítězství.
 • Strategie pro přeměnu složitých projektů na zvládnutelné rychlé vítězství.

Prototypování a Generování Nápadů

 • Techniky pro rychlé prototypování složitých AI projektů a jejich zjednodušení.
 • Praktická cvičení v oblasti budování prototypů.
 • Použití vlastního GPT pro brainstormování a generování projektových nápadů.
 • Interaktivní sezení, kde účastníci používají nástroj k vytváření AI projektových nápadů.

Den 2:

Rámec pro Analýzu Příležitostí

 • Přehled rámce pro analýzu AI příležitostí v [specifickém odvětví].
 • Jak používat tento rámec k identifikaci a hodnocení potenciálních projektů.
 • Praktická cvičení, kde účastníci analyzují příležitosti pomocí rámce.
 • Skupinové diskuse pro zdokonalování a upřednostňování nápadů.

Vývoj Vlastních GPT Řešení

 • Krok za krokem průvodce navrhováním a vývojem vlastních GPT modelů.
 • Osvědčené postupy pro přizpůsobení GPT specifickým potřebám odvětví.
 • Praktická cvičení v oblasti vytváření vlastních GPT modelů na základě analyzovaných příležitostí.
 • Testování a iterace modelů, aby splňovaly požadavky.

Praktické Nasazení a Hodnocení

 • Strategie pro nasazení AI řešení v organizaci.
 • Praktické úvahy o integraci AI do existujících pracovních postupů.
 • Klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) pro hodnocení úspěšnosti AI projektů.
 • Metody pro kontinuální zlepšování a rozšiřování úspěšných projektů.

Závěrečné Prezentace Projektů

 • Účastníci prezentují svá vyvinutá vlastní GPT řešení skupině.
 • Zpětná vazba a diskuse o potenciálním dopadu a vylepšeních každého projektu.
 • Otázky a odpovědi, závěrečné myšlenky a zpětná vazba.
 • Shrnutí klíčových poznatků a další kroky pro účastníky.

 

Předpokládané znalosti

Technické Požadavky:

 • Notebook s připojením k internetu

Požadavky na Účastníky:

 • Zkušenosti s řízením projektů a implementací technologií
 • Základní znalosti o umělé inteligenci a jejích aplikacích

Tento workshop poskytne účastníkům náhled a dovednosti potřebné pro efektivní začlenění generativní AI do jejich procesů v [specifickém odvětví], od nápadů až po nasazení.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa