Microsoft Excel – Data Analysis and Statistic Calculations

Kód kurzu: MSEXDS

Na kurzu se účastníci seznámí s pokročilými metodami analýzy dat. Diskutovány jsou všechny standardní statisticko – analytické funkce, zejména Analysis ToolPack Add-Inn, který se používá pro náročné statistické analýzy. Posluchači se naučí pracovat s nástroji, jako je popisná statistika, korelace vlastností, predikce hodnot a práce s časovými řadami. Předmět je zaměřen i na jasnou interpretaci nalezených výsledků.

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Individuální

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 8 000 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Individuální Prezenční/Virtuální 2 dny en/cz 8 000 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

Na kurzu se účastníci seznámí s pokročilými metodami analýzy dat. Diskutovány jsou všechny standardní statisticko – analytické funkce, zejména Analysis ToolPack Add-Inn, který se používá pro náročné statistické analýzy. Posluchači se naučí pracovat s nástroji, jako je popisná statistika, korelace vlastností, predikce hodnot a práce s časovými řadami. Předmět je zaměřen i na jasnou interpretaci nalezených výsledků.

Struktura kurzu

Analýza rozsáhlých objemů dat pomocí kontingenční tabulky (PT) a sestavy kontingenčního grafu.

 • Principy tvorby PT
 • Celkové funkce v PT
 • Vestavěné funkce pro různá zobrazení dat v PT
 • Vypočítaná pole a položky
 • Analýza dat a porozumění datům v PT

Základní analýza dat

 • Frekvenční analýza
 • Histogram – frekvenční graf
 • Charakteristiky úrovně (průměr, medián, režim, množství)
 • Variabilní charakteristiky (rozptyl, odchylka)
 • Charakteristiky alokace tvaru (kurtóza, šikmost)

Analýza závislostí

 • Korelace
 • Regresní analýza (vhodný regresní model, srovnání dvou různých alternativ, posouzení kvality regresního modelu, odhady na základě zvoleného regresního modelu
 • Grafická analýza závislostí
 • Vícenásobná regrese (více nezávislých proměnných)

Analýza časových řad

 • Charakteristika časových řad
 • Základní popis časových řad (rozdíly, rychlost růstu – řetězec, indexy)
 • Modelování časových řad
 • Dekompozice časové řady (trendová, sezónní, cyklická, náhodná položka časové řady)
 • Očištění časové řady od sezónní složky (klouzavý průměr)
 • Odhady založené na modelu časových řad
Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa