MD-101 Managing Modern Desktops

Kód kurzu: MD101P

V tomto kurzu se studenti naučí, jak plánovat a implementovat strategii nasazení operačního systému pomocí moderních metod nasazení, a také jak implementovat strategii aktualizace.
Studenti se seznámí s klíčovými součástmi moderního managementu a strategií spoluřízení. Tento kurz také popisuje, co je potřeba k začlenění Microsoft Intune do vaší organizace.
Studenti se také seznámí s metodami nasazení a správy aplikací a aplikací založených na prohlížeči.
Studenti se seznámí s klíčovými koncepty bezpečnosti v moderní správě, včetně autentizace, identit, přístupu a zásad dodržování předpisů.
Studenti se seznámí s technologiemi, jako je Azure Active Directory, Azure Information Protection a Microsoft Defender for Endpoint, a také s tím, jak je využít k ochraně zařízení a dat.

35 900 Kč

43 439 Kč s DPH

Nejbližší termín od 10.07.2023

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 10.07.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 04.09.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 06.11.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Individuální

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 5 dnů

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 900 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
10.07.2023 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 35 900 Kč Registrovat
04.09.2023 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 35 900 Kč Registrovat
06.11.2023 Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 35 900 Kč Registrovat
Individuální Prezenční/Virtuální 5 dnů en/cz 35 900 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Modern Desktop Administrator nasazuje, konfiguruje, zabezpečuje, spravuje a monitoruje zařízení a klientské aplikace v podnikovém prostředí. Mezi odpovědnosti patří správa identity, přístupu, zásad, aktualizací a aplikací. MDA spolupracuje s M365 Enterprise Administrator na návrhu a implementaci strategie zařízení, která splňuje obchodní potřeby moderní organizace. Správce moderního desktopu musí být obeznámen s pracovní zátěží M365 a musí mít silné dovednosti a zkušenosti s nasazováním, konfigurací a údržbou Windows 10 a zařízení s jiným systémem než Windows. Role MDA se zaměřuje spíše na cloudové služby než na technologie místní správy.

Struktura kurzu

Modul 1: Plánování strategie nasazení operačního systému

Tento modul vysvětluje, jak plánovat a implementovat strategii nasazení. Studenti se seznámí s koncepty podpory desktopu během celého jeho životního cyklu. Tento modul také pokrývá posouzení stávajícího prostředí a nástrojů používaných k přípravě strategie nasazení. Na závěr se studenti seznámí s nástroji a strategiemi používanými pro nasazení desktopů.

Lekce

 • The Enterprise Desktop
 • Posouzení připravenosti k nasazení
 • Nástroje a strategie nasazení

Lab : Plánování nasazení Windows 10

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Popsat životní cyklus podnikového desktopu.
 • Popsat, jak hodnotit stávající prostředí.
 • Popsat metody pro zmírnění blokování nasazení.
 • Popsat různé nástroje a metody nasazení.

Modul 2: Implementace Windows 10

Tento modul pokrývá moderní metody nasazení Windows používané v běžných scénářích, jako je upgrade a migrace na Windows 10, stejně jako nasazování nových zařízení a obnovování stávajících zařízení. Studenti se také seznámí s alternativními metodami nasazení OS a také s úvahami při výběru metod nasazení.

Lekce

 • Upgrade zařízení na Windows 10
 • Nasazování nových zařízení a obnovování
 • Migrace zařízení na Windows 10
 • Alternativní metody nasazení
 • Úvahy o zobrazování

Lab : Implementace Windows 10

 • Vytvoření a nasazení zřizovacího balíčku
 • Migrace uživatelských nastavení
 • Nasazení Windows 10 s AutoPilot

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Vytvořit strategii nasazení a upgradu operačního systému.
 • Pochopit různé způsoby nasazení.
 • Pochopit, pro které scénáře lze použít místní a cloudová řešení.
 • Nasadit migraci desktopů na Windows 10.

Modul 3: Správa aktualizací pro Windows 10

Tento modul pokrývá správu aktualizací systému Windows. Tento modul představuje možnosti servisu pro Windows 10. Studenti se naučí různé metody zavádění aktualizací a jak konfigurovat zásady aktualizací systému Windows. Nakonec se studenti naučí, jak zajistit a monitorovat dodržování aktualizací pomocí Windows Analytics.

Lekce

 • Aktualizace systému Windows 10
 • Windows Update pro firmy
 • Úvod do Windows Analytics

Lab : Správa aktualizací pro Windows 10

 • Ruční konfigurace nastavení služby Windows Update
 • Konfigurace služby Windows Update pomocí objektů GPO

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Popsat servisní kanály Windows 10.
 • Nakonfigurovat zásady aktualizací systému Windows pomocí nastavení zásad skupiny.
 • Nakonfigurovat službu Windows Update pro firmy pro nasazení aktualizací operačního systému.
 • Použít službu Windows Analytics k posouzení připravenosti na upgrade a shody s aktualizací.

Modul 4: Registrace zařízení

V tomto modulu studenti prozkoumají přínosy a předpoklady pro spoluřízení a naučí se, jak jej plánovat. Tento modul se bude také týkat připojení k Azure AD a bude představen Microsoft Intune a také se naučí, jak nakonfigurovat zásady pro registraci zařízení. Modul bude zakončen přehledem inventáře zařízení v Intune a sestavováním pomocí konzole Intune, Power BI a Microsoft Graph.

Lekce

 • Možnosti správy zařízení
 • Přehled Microsoft Intune
 • Spravujte registraci a inventář zařízení Intune
 • Správa zařízení pomocí Intune

Lab : Registrace a správa zařízení

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Popsat výhody a metody migrace na spoluřízení.
 • Nasadit MDM s Microsoft Intune.
 • Nakonfigurovat registraci zařízení.
 • Zaregistrovat stolní a mobilní zařízení do Windows Intune.
 • Konfigurovat a stahnout přehledy inventáře.

Modul 5: Konfigurace profilů

Tento modul se ponoří hlouběji do profilů zařízení Intune, včetně typů profilů zařízení a rozdílu mezi vestavěnými a vlastními profily. Student se seznámí s přiřazováním profilů ke skupinám Azure AD a monitorováním zařízení a profilů v Intune. Modul bude zakončen přehledem používání Windows Analytics pro podávání zpráv o stavu a dodržování předpisů.

Lekce

 • Konfigurace profilů zařízení
 • Správa uživatelských profilů
 • Monitorovací zařízení

Lab : Správa profilů

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Popsat typy profilů zařízení.
 • Vytvářet a přiřazovat profily zařízení.
 • Nakonfigurovat uživatelský profil a přesměrování složky.
 • Monitorovat zařízení a sestavit je pomocí Intune a Windows Analytics.

Modul 6: Správa aplikací

V tomto modulu se studenti seznámí s on-premise a cloudovými řešeními pro správu aplikací. Tento modul se bude zabývat tím, jak spravovat nasazení Office 365 ProPlus v Intune, a také jak spravovat aplikace na neregistrovaných zařízeních. Modul bude zakončen přehledem podnikového režimu s Internet Explorerem a Microsoft Edge a sledováním vašich nainstalovaných aplikací, licencí a přiřazených aplikací pomocí Intune.

Lekce

 • Implementace správy mobilních aplikací (MAM)
 • Nasazování a aktualizace aplikací
 • Správa aplikací

Lab : Správa aplikací

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Popsat metody pro správu aplikací.
 • Nasadit aplikace pomocí Intune a zásad skupiny.
 • Nakonfigurovat Microsoft Store pro firmy.
 • Nasadit Office365 ProPlus pomocí Intune.
 • Spravovat a reportovat inventář aplikací a licencí.

Modul 7: Správa ověřování v Azure AD

V tomto modulu se studenti seznámí s konceptem adresáře v cloudu s Azure AD. Studenti se naučí podobnosti a rozdíly mezi Azure AD a Active Directory DS a jak je synchronizovat. Studenti prozkoumají správu identit v Azure AD a seznámí se s ochranou identit pomocí Windows Hello pro firmy, stejně jako Azure AD Identity Protection a vícefaktorové ověřování.

Lekce

 • Přehled Azure AD
 • Správa identit v Azure AD
 • Ochrana identit ve službě Azure AD
 • Správa ověřování zařízení

Lab : Správa objektů a ověřování v Azure AD

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Popsat možnosti Azure AD.
 • Spravovat uživatele pomocí Azure AD se službou Active Directory DS.
 • Implementovat Windows Hello pro firmy.
 • Připojit zařízení k Azure AD.

Modul 8: Správa přístupu k zařízení a dodržování předpisů

V tomto modulu se studenti seznámí se správou zabezpečení zařízení. Modul se bude zabývat bezpečným přístupem k podnikovým zdrojům a představí koncepty, jako je Always On VPN a vzdálené připojení ve Windows 10. Studenti se naučí, jak vytvářet a nasazovat zásady shody a používat zásady shody pro podmíněný přístup. Modul končí monitorovacími zařízeními zaregistrovanými v Intune.

Lekce

 • Přehled Microsoft Intune
 • Implementujte zásady souladu zařízení

Lab : Správa přístupu a dodržování předpisů

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Popsat způsoby povolení přístupu z externích sítí.
 • Nasadit zásady dodržování předpisů a podmíněného přístupu.
 • Použít Intune ke sledování souladu zařízení.

Modul 9: Správa zabezpečení

V tomto modulu se studenti seznámí s ochranou dat. Témata budou zahrnovat Windows & Azure Information Protection a různé šifrovací technologie podporované ve Windows 10. Tento modul také pokrývá klíčové funkce pokročilé ochrany před hrozbami v programu Windows Defender a jak tyto funkce implementovat na zařízeních ve vaší organizaci. Modul uzavírá pomocí programu Windows Defender a funkcí, jako je antivirus, firewall a Credential Guard.

Lekce

 • Implementace ochrany dat zařízení
 • Správa Windows Defender ATP
 • Správa programu Windows Defender v systému Windows 10

Lab : Správa zabezpečení ve Windows 10

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Popsat metody ochrany dat zařízení.
 • Popsat možnosti a výhody Windows ATP.
 • Nasadit nastavení pro klienty Windows Defender.

Předpokládané znalosti

Správce moderního desktopu musí být obeznámen s pracovní zátěží M365 a musí mít silné dovednosti a zkušenosti s nasazováním, konfigurací a údržbou Windows 10 a zařízení s jiným systémem než Windows. Role MDA se zaměřuje spíše na cloudové služby než na technologie místní správy.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa