MB-320 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing – Functional Consultant

Kód kurzu: MB320P

Tento kurz má šest modulů a je určen pro 4denní vzdělávací zkušenost. Může být vyučován osobně a/nebo virtuálně. Váš instruktor(i) vám poskytnou program tohoto kurzu. Modul 1 vás seznámí s potřebou konfigurace pro Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing. Modul 2 se dostane hlouběji do řízení různých typů výrobních procesů. Modul 3 bude vaší adresou implementující hlavní plánování výroby. Modul 4 se bude zabývat implementací několika výrobních funkcí. Modul 5 se zaměří na subdodávky pro výrobu produktů.

Získané dovednosti

 • Běžně používané funkce v Dynamics 365
 • Transakce Dynamics 365 Manufacturing
 • Jak funguje Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing
35 900 Kč

43 439 Kč s DPH

Nejbližší termín od 15.05.2023

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 15.05.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 10.07.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 04.09.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 06.11.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Individuální

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 35 900 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
15.05.2023 Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 35 900 Kč Registrovat
10.07.2023 Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 35 900 Kč Registrovat
04.09.2023 Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 35 900 Kč Registrovat
06.11.2023 Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 35 900 Kč Registrovat
Individuální Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 35 900 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Cílová skupina

Funkční konzultant Dynamics 365 for Finance and Operations je zodpovědný za provádění zjišťování, zachycování požadavků, zapojování odborníků na dané téma a zainteresovaných stran, překládání požadavků a konfiguraci řešení a aplikací. Funkční poradce implementuje řešení využívající možnosti ihned po vybalení, bezkódovou rozšiřitelnost, integraci aplikací a služeb.

Struktura kurzu

Modul 1: Konfigurace Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing

Tento modul se bude zabývat různými konfiguracemi, které budou funkční konzultanti potřebovat při implementaci výrobních funkcí.

Lekce

 • Konfigurace a správa modulu řízení výroby
 • Konfigurace a správa zdrojů pro výrobní procesy
 • Konfigurace diskrétní výroby
 • Konfigurace procesní výroby
 • Konfigurace štíhlé výroby

Modul 2: Řízení výrobního procesu

Tento modul vám pomůže pochopit a procvičit většinu transakcí potřebných pro různé výrobní scénáře.

Lekce

 • Správa výrobních zakázek
 • Správa dávkových objednávek
 • Správa kanbanových příkazů

Lab : Případová studie 1A diskrétní výroba

 • Cvičení #1: Aktualizujte parametry řízení výroby
 • Cvičení #2: Vytvořte nové výrobní fondy
 • Cvičení #3: Vytvářejte a spravujte zdroje
 • Cvičení #4: Vytvořte operaci, přiřaďte vztahy a vytvořte trasu
 • Cvičení #5: Vytvořte jednoduchý kusovník bez verze
 • Cvičení #6: Vytvořte kusovník v Návrháři kusovníku (Bonus)
 • Cvičení #7: Vytvořte kusovník s verzí
 • Cvičení #8: Vytvořte výrobní zakázku
 • Cvičení #9: Zahájení diskrétní výrobní zakázky (Bonus)
 • Cvičení #10: Spusťte plán zdrojů
 • Cvičení #12: Nakonfigurujte zásady kalkulace
 • Cvičení #13: Konfigurace provádění výroby (Bonus)
 • Cvičení #14: Nakonfigurujte automatickou spotřebu trasy u úloh nastavení (Bonus)
 • Cvičení #15: Použijte výrobní provedení (Bonus)

Lab : Případová studie 1B procesní výroba

 • Cvičení #1: Vytvořte seznam schválených dodavatelů a nastavte metodu na Pouze varování (Bonus)
 • Cvičení #2: Vytvářejte předměty s různými typy výroby
 • Cvičení #3: Vytvořte a aktivujte vzorec pomocí různých typů produktů
 • Cvičení #4: Vytvořte nový vzorec s verzí z formuláře uvolněných produktů (Bonus)
 • Cvičení #5: Revize, aktualizace a aktivace vzorce (Bonus)
 • Cvičení #6: Použijte funkci škálovatelnosti k vytvoření nového vzorce
 • Cvičení #7: Vytvořte a aktivujte vzorec založený na procentech (Bonus)
 • Cvičení #8: Změňte lineární spotřebu na postupnou spotřebu
 • Cvičení #9: Nastavení ceny komodit (Bonus)
 • Cvičení #10: Změňte kalkulaci ceny a aktualizujte obchodní smlouvy
 • Cvičení #11: Nastavení kalkulace ceny komodity
 • Cvičení #12: Vytváření seznamů PSDS, záznamů a nahrávání souborů pro zajištění souladu produktu
 • Cvičení #13: Přidejte podrobnosti hlášení pro položku
 • Cvičení #14: Vytvořte prodejní objednávku a vytiskněte PSDS
 • Cvičení #15: Vytvořte a přiřaďte atribut dávky
 • Cvičení #16: Vytvořte nové číslo šarže a ručně zaznamenejte atribut šarže
 • Cvičení #17: Vytvořte kvalitní objednávky a ověřte atributy šarže
 • Cvičení #18: Dokončete rezervaci dávky pomocí požadavku na atribut
 • Cvičení #19: Nastavte částečnou viditelnost položky závaží
 • Cvičení #20: Použijte položky závaží úlovku v kupní smlouvě
 • Cvičení #21: Vytvořte atribut dávky pro položku potence
 • Cvičení #22: Upravte a aktivujte kopii receptury na potenci
 • Cvičení #23: Nastavte ceny na základě atributu položky (Bonus)
 • Cvičení #24: Zaznamenejte atribut účinnosti po obdržení (Bonus)
 • Cvičení #25: Hlášení a vyrovnávání dávkových příkazů (Bonus)

Lab : Případová studie 1C štíhlá výroba

 • Cvičení #1: Vytvořte toky hodnot
 • Cvičení #2 Vytvořte nový model výrobního toku
 • Cvičení #3: Vytvořte procesní aktivitu
 • Cvičení #4: Vytvořte novou přenosovou aktivitu
 • Cvičení #5: Přidejte nástupce k aktivitě produkčního toku a proveďte ověření a aktivaci
 • Cvičení #6: Vytvořte pravidla Kanban a naplánujte práci Kanban
 • Cvičení #7: Zpracujte naplánovaný Kanban pro zpracování a přenos úloh
 • Cvičení #8: Splňte prodejní objednávku naplánováním Kanbanu a vyrobte položku (Bonus)

Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:

 • Spravovat výrobní zakázky
 • Spravovat dávkové objednávky
 • Spravovat kanbanové příkazy

Modul 3: Implementace hlavního plánování výroby

Tento modul vysvětlí aspekty hlavního plánování potřebného pro výrobního funkčního poradce

Lekce

 • Konfigurace a správa hlavního plánování
 • Plánování výrobní kapacity

Lab : Případová studie 2 hlavní plánování

 • Cvičení #1: Zajistěte plánovanou objednávku a změňte typ objednávky
 • Cvičení #2: Vytvořte mezipodnikovou plánovací skupinu a přiřaďte alokační klíč položek
 • Cvičení #3: Naplánujte si plán výroby z hlavního plánování (Bonus)

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Konfigurovat a spravovat hlavní plánování
 • Plánovat výrobní kapacitu

Modul 4: Implementace dalších výrobních funkcí

Tento modul pokryje různé důležité funkce běžně používané zákazníky ve výrobě.

Lekce

 • Konfigurace provádění výroby
 • Konfigurace zásady kalkulace
 • Definice modelů konfigurace produktu pomocí produktu Product Configurator

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Konfigurovat provádění výroby
 • Konfigurovat zásady kalkulace
 • Definovat modely konfigurace produktu pomoci Product Configurator

Modul 5: Subdodávky pro výrobu produktů

Tento modul pokryje konfiguraci a použití funkcí subdodávek

Lekce

 • Konfigurace subdodávek
 • Používání subdodávek

Lab : Případová studie 3 subdodávky

 • Cvičení #1: Nastavte funkce subdodávek

Po absolvování tohoto modulu budete schopni:

 • Konfigurovat subdodávky
 • Používat subdodávky

Předpokládané znalosti

Základní porozumění pro řízení dodavatelského řetězce a výrobní terminologii

Základní porozumění aplikacím pro finance a provoz Dynamics 365

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa