AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer

Kód kurzu: AZ220P

Tento kurz poskytuje studentům dovednosti a znalosti potřebné k úspěšnému vytvoření a údržbě cloudových a okrajových částí řešení Azure IoT. Kurz zahrnuje plné pokrytí základních služeb Azure IoT, jako je IoT Hub, Device Provisioning Services, Azure Stream Analytics, Time Series Insights a další.
Kromě zaměření na služby Azure PaaS kurz zahrnuje sekce o IoT Edge, správě zařízení, monitorování a odstraňování problémů, otázkách zabezpečení a Azure IoT Central.

30 900 Kč

37 389 Kč s DPH

Nejbližší termín od 15.05.2023

Výběr termínů

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: 15.05.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 30 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 10.07.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 30 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 04.09.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 30 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: 06.11.2023

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 30 900 Kč

Registrovat

Počáteční datum: Individuální

Forma: Prezenční/Virtuální

Délka kurzu: 4 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 30 900 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
15.05.2023 Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 30 900 Kč Registrovat
10.07.2023 Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 30 900 Kč Registrovat
04.09.2023 Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 30 900 Kč Registrovat
06.11.2023 Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 30 900 Kč Registrovat
Individuální Prezenční/Virtuální 4 dny en/cz 30 900 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Struktura kurzu

Modul 1: Úvod do IoT a Azure IoT Services

V tomto modulu studenti začnou tím, že prozkoumají obchodní úvahy pro různé implementace IoT a prozkoumají, jak referenční architektura Azure IoT podporuje řešení IoT. Tento modul také poskytuje studentům přehled o službách Azure běžně používaných v řešení IoT a poskytuje úvod do Azure Portal.

 • Obchodní příležitosti pro IoT
 • Úvod do architektury řešení IoT
 • Hardware a cloudové služby IoT
 • Laboratorní scénáře pro tento kurz

Lab: Začínáme s Azure, Začínáme s nastavením se službami Azure IoT

Modul 2: Zařízení a komunikace zařízení

V tomto modulu se studenti blíže podívají na službu Azure IoT Hub a naučí se, jak nakonfigurovat zabezpečenou obousměrnou komunikaci mezi IoT centrem a zařízeními. Studenti se také seznámí s funkcemi IoT Hub, jako jsou Device Twins a IoT Hub Endpoints, které budou v průběhu kurzu prozkoumány hlouběji.

 • IoT Hub a zařízení
 • Vývojářské nástroje IoT
 • Konfigurace a komunikace zařízení

Lab: Nastavení vývojového prostředí, připojení zařízení IoT k Azure

Modul 3: Poskytování zařízení v měřítku

V tomto modulu se studenti zaměří na zřizování zařízení a na to, jak nakonfigurovat a spravovat službu Azure Device Provisioning. Studenti se seznámí s procesem zápisu, auto-provisioning a re-provisioning, zrušením zápisu a jak implementovat různé atestační mechanismy.

 • Podmínky a koncepty služby Device Provisioning Service
 • Konfigurace a správa služby Device Provisioning Service
 • Úlohy zajišťování zařízení

Laboratoř : Individuální registrace zařízení v DPS, Automatická registrace zařízení v DPS

Modul 4: Zpracování zpráv a analýza

V tomto modulu studenti prozkoumají, jak lze IoT Hub a další služby Azure použít ke zpracování zpráv. Studenti začnou zkoumáním toho, jak nakonfigurovat směrování zpráv a událostí a jak implementovat směrování do vestavěných a vlastních koncových bodů. Studenti se seznámí s některými možnostmi úložiště Azure, které jsou běžné pro řešení IoT. Aby studenti dokončili svůj modul, implementují Azure Stream Analytics a dotazy na řadu vzorů ASA.

 • Zprávy a zpracování zpráv
 • Možnosti ukládání dat
 • Azure Stream Analytics

Lab: Směrování zpráv zařízení, filtrování a agregace dat zpráv

Modul 5: Statistiky a obchodní integrace

V tomto modulu se studenti seznámí se službami Azure a dalšími nástroji společnosti Microsoft, které lze použít ke generování obchodních statistik a umožnění obchodní integrace. Studenti implementují Azure Logic Apps a Event Grid a nakonfigurují připojení a transformace dat pro nástroje vizualizace dat, jako jsou Time Series Insights a Power BI.

 • Obchodní integrace pro řešení IoT
 • Vizualizace dat pomocí Time Series Insights
 • Vizualizace dat pomocí Power BI

Lab: Integrujte IoT Hub s mřížkou událostí, prozkoumejte a analyzujte data s časovým razítkem pomocí statistik časových řad

Modul 6: Proces nasazení Azure IoT Edge

V tomto modulu se studenti naučí, jak nasadit modul do zařízení Azure IoT Edge. Studenti se také naučí, jak nakonfigurovat a používat zařízení IoT Edge jako zařízení brány.

 • Úvod do Azure IoT Edge
 • Proces nasazení Edge
 • Zařízení Edge Gateway

Lab: Úvod do IoT Edge, Nastavení brány IoT Edge

Modul 7: Moduly a kontejnery Azure IoT Edge

V tomto modulu studenti vyvinou a nasadí vlastní okrajové moduly a zavedou podporu pro offline scénář, který se opírá o místní úložiště. Studenti budou používat Visual Studio Code k vytváření vlastních modulů jako kontejnerů pomocí podporovaného kontejnerového enginu.

 • Vyvíjejte vlastní Edge moduly
 • Offline a místní úložiště

Lab: Vývoj, nasazení a ladění vlastního modulu v Azure IoT Edge, spuštění zařízení IoT Edge v omezené síti a offline

Modul 8: Správa zařízení

V tomto modulu se studenti naučí, jak implementovat správu zařízení pro své IoT řešení. Studenti vyvinou řešení pro správu zařízení, která využívají dvojčata zařízení a řešení využívající přímé metody.

 • Úvod do správy zařízení IoT
 • Správa zařízení IoT a IoT Edge
 • Správa zařízení ve měřítku

Lab: Vzdálené monitorování a ovládání zařízení pomocí Azure IoT Hub, Automatická správa zařízení

Modul 9: Testování řešení, diagnostika a protokolování

V tomto modulu studenti nakonfigurují protokolovací a diagnostické nástroje, které pomáhají vývojářům testovat jejich řešení IoT. Studenti budou používat IoT Hub a Azure Monitor ke konfiguraci výstrah a sledování podmínek, jako je stav připojení zařízení, které lze použít k řešení problémů.

 • Monitorování a protokolování
 • Odstraňování problémů

Lab: Konfigurace metrik a protokolů v Azure IoT Hub, sledování a ladění selhání připojení

Modul 10: Azure Security Center a úvahy o zabezpečení IoT

V tomto modulu studenti prozkoumají bezpečnostní aspekty, které se vztahují na řešení IoT. Studenti začnou zkoumáním zabezpečení, jak se vztahuje na architekturu řešení a osvědčené postupy, a pak se podívají na to, jak Azure Security Center pro IoT podporuje nasazení zařízení a integraci IoT Hub. Studenti pak pomocí Azure Security Center pro agenty IoT vylepší zabezpečení svého řešení.

 • Základy zabezpečení pro řešení IoT
 • Úvod do Azure Security Center pro IoT
 • Vylepšete ochranu pomocí Azure Security Center pro agenty IoT

Lab: Implementace Azure Security Center pro IoT

Modul 11: Vytvořte řešení IoT pomocí IoT Central

V tomto modulu se studenti naučí, jak nakonfigurovat a implementovat Azure IoT Central jako řešení SaaS pro IoT. Studenti začnou průzkumem IoT Central na vysoké úrovni a tím, jak funguje. Díky základní znalosti zřízení IoT Central se studenti přesunou k vytváření a správě šablon zařízení a poté ke správě zařízení ve své aplikaci IoT Central.

 • Úvod do IoT Central
 • Vytvářejte a spravujte šablony zařízení
 • Správa zařízení v Azure IoT Central

Lab: Začínáme s Azure IoT Central, implementace řešení IoT pomocí Azure IoT Central

Předpokládané znalosti

 • Povědomí o cloudových řešeních: Studenti by měli mít zkušenosti s používáním Azure Portal a základní znalosti implementací PaaS, SaaS a IaaS.
 • Zkušenosti s vývojem softwaru: Předpokladem pro tento kurz je zkušenost s vývojem softwaru, ale není vyžadován žádný specifický softwarový jazyk a tato zkušenost nemusí být na profesionální úrovni.
 • Zkušenosti se zpracováním dat: Obecná znalost ukládání a zpracování dat je doporučena, ale není vyžadována.

Pokud s Azure a cloud computingem začínáte, zvažte absolvování kurzu AZ-900: Azure Fundamentals.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa