AI Transformation of Your Company

Kód kurzu: AITRYC

Cílem našeho dvoudenního workshopu je poskytnout účastníkům nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti v oblasti umělé inteligence (AI). Workshop se zaměřuje na identifikaci a implementaci řešení AI, která mohou přinést výrazné zlepšení efektivity a produktivity ve firmách. Účastníci se naučí, jak využívat AI k optimalizaci procesů, měřit dopad AI na výkonnost společnosti a představí inovativní přístupy využívající generativní AI. Tento seminář je klíčový pro společnosti, které si chtějí udržet konkurenceschopnost a využívat nejnovější technologie ke zlepšení svých činností a strategií.

Odborní
certifikovaní lektoři

Mezinárodně
uznávané certifikace

Široká nabídka technických
a soft skills kurzů

Skvělý zákaznický
servis

Přizpůsobení kurzů
přesně na míru

Termíny kurzu

Počáteční datum: Na vyžádání

Forma: Virtuální

Délka kurzu: 2 dny

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 18 000 Kč

Registrovat

Počáteční
datum
Místo
konání
Forma Délka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžádání Virtuální 2 dny en/cz 18 000 Kč Registrovat
G Garantovaný kurz

Nenašli jste vhodný termín?

Napište nám o vypsání alternativního termínu na míru.

Kontakt

Popis kurzu

Cíle kurzu:

Cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům solidní základy v oblasti AI, seznámit je s nejnovějšími trendy a technologiemi a ukázat praktické aplikace v jejich firmách. Prostřednictvím praktických cvičení a skupinových diskusí účastníci:

 • Pochopí praktické využití AI a její integraci do firemních procesů.
 • Zvýšit produktivitu a efektivitu svou i svých týmů.
 • Objevit inovativní přístupy k řešení pracovních výzev.

Co si odnesete:

 • Hlubší porozumění umělé inteligenci: Získejte hlubší porozumění umělé inteligenci a jejím možnostem.
 • Praktické dovednosti: Naučte se efektivně využívat nástroje a technologie AI ve svých projektech.
 • Inovativní myšlení: Otevřete si dveře k novým možnostem a způsobům řešení běžných i jedinečných pracovních situací.

Cílová skupina

 • Profesionálové: Zájemci o odhalení potenciálu umělé inteligence a její využití ve své práci.
 • Manažeři a majitelé firem: Hledají způsoby, jak zlepšit provoz, zvýšit úspory a podpořit růst pomocí AI.
 • Nadšenci pro umělou inteligenci: Chtějí se dozvědět více o optimalizaci pracovních procesů pomocí technologií AI.

Struktura kurzu

Den 1:

Úvod a posouzení potřeb Toto sezení připraví půdu pro workshop stanovením jasných cílů a očekávání. Účastníci se zapojí do interaktivních aktivit a podělí se o své osobní a profesní cíle týkající se využívání UI. Facilitátoři pak přizpůsobí obsah workshopu tak, aby odpovídal těmto konkrétním potřebám.

 • Stanovení jasných cílů a očekávání pro workshop.
 • Přizpůsobte obsah na základě potřeb účastníků.
 • Zajistí relevanci a praktickou hodnotu pro všechny účastníky.

Úvod do periodické tabulky úkolů v oblasti umělé inteligence Účastníci se seznámí s rámcem AI Task Periodic Table, který pomáhá kategorizovat úkoly ve firmě na základě jejich potenciálu pro automatizaci. Součástí tohoto sezení budou praktická cvičení k identifikaci konkrétních úkolů, které lze automatizovat.

 • Pochopení rámce AI Task Periodic Table.
 • Identifikovat úkoly vhodné pro automatizaci.
 • Naučte se kategorizovat a posuzovat úlohy pro implementaci AI.

Optimální dopad umělé inteligence Tento modul se zabývá metodami měření dopadu AI na produktivitu a efektivitu. Účastníci se naučí, jak vyvážit lidské a automatizované úkoly pro dosažení maximálních výsledků, a budou tyto zásady aplikovat na reálné scénáře.

 • Měření dopadu AI na produktivitu a efektivitu.
 • Vyvážení lidských a automatizovaných úkolů pro dosažení optimálních výsledků.
 • Aplikujte principy měření na reálné scénáře společnosti.

Přehled možností umělé inteligence v odvětví klienta Účastníci získají přehled o možnostech AI a jejich využití v různých odvětvích. Případové studie a praktické příklady budou ilustrovat, jak lze AI úspěšně implementovat v kontextu jejich konkrétního odvětví.

 • Získáte přehled o schopnostech a technologiích AI.
 • Poučte se z případových studií úspěšných implementací AI.
 • Diskutovat o potenciálních aplikacích AI ve společnostech účastníků.

Den 2:

Případové studie generativní AI Toto zasedání se bude zabývat nejnovějšími trendy v oblasti generativní AI a prozkoumá případové studie z reálného světa, kde generativní AI vedla k významným inovacím a zlepšením. Skupinové diskuse pomohou účastníkům určit, jak lze tyto technologie aplikovat v jejich vlastním kontextu.

 • Porozumějte trendům v generativní AI.
 • Analyzovat reálné případové studie generativní AI.
 • Identifikovat potenciální aplikace generativní AI ve vaší společnosti.

AI v inovacích Účastníci prozkoumají, jak může AI podpořit inovace generováním nových nápadů a zjednodušením procesů vývoje produktů. Prostřednictvím tvůrčích dílen budou generovat a zdokonalovat inovativní řešení pomocí nástrojů AI.

 • Seznámí se s úlohou AI při podpoře inovací.
 • Prostudují si případové příklady inovací založených na AI.
 • Zúčastněte se workshopů zaměřených na vývoj inovativních řešení založených na AI.

Implementační workshop Toto praktické zasedání provede účastníky kroky plánování a simulace implementace AI v jejich organizacích. Vytvoří podrobné plány implementace, otestují je v simulovaném prostředí a na základě zpětné vazby své strategie zdokonalí.

 • Vypracování podrobných plánů implementace AI.
 • Otestujte plány v simulovaném prostředí.
 • Zpřesní strategie na základě zpětné vazby a praktických zkušeností.

Závěr a hodnocení Workshop bude zakončen shrnutím klíčových poznatků a diskusí o možnostech dalšího vzdělávání v oblasti AI. Účastníci poskytnou zpětnou vazbu k workshopu, která pomůže zlepšit budoucí zasedání.

 • Zrekapitulujte klíčové postřehy a získané znalosti.
 • Prozkoumejte další možnosti vzdělávání v oblasti umělé inteligence.
 • Poskytněte zpětnou vazbu pro zlepšení budoucích workshopů.

 

Předpokládané znalosti

Technické požadavky:

 • Notebook s připojením k internetu

Předpoklady pro účastníky:

 • Jen chuť naučit se něco nového
 • Žádné nebo minimální znalosti o používání umělé inteligence

Připojte se k nám na tento intenzivní workshop, který vám umožní naplno využít potenciál umělé inteligence ve vaší společnosti a proměnit vaše fungování do budoucna.

Potřebujete poradit nebo upravit kurz na míru?

onas

produktová podpora

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa